Forskning & Fakta

Forskning & Fakta

om hästar och hästsport.

Titta gärna in på hemsidan www.equinfo.se för mer information och en förteckning över alla inlägg.Trevlig läsning, hälsningar Sara Slottner.

Lugnare avvänjning med vuxna hästar i flocken

Skötsel & stallmiljöPosted by Sara Mon, October 14, 2013 09:58:08

Två av varandra oberoende studier som publicerades förra året visar att föl upplever minskad stress om det finns vuxna hästar kvar i flocken efter en abrupt avvänjning. I ena studien användes obesläktade ston som gått i flocken innan och i den andra studien introducerades de vuxna hästarna till fölgruppen precis efter att moderstona flyttats.

I en fransk studie användes 32 föl som antingen fick gå med jämngamla efter avvänjningen eller i en grupp där det även introducerades vuxna hästar som fölen inte var släkt med. Alla föl visade tecken på oro efter avvänjningen genom att gnägga och röra sig mer och forskarna uppmätte högre koncentrationer av kortisol i deras saliv. Men hos de föl som hade vuxna hästar i flocken var oron inte lika uttalad och den visade sig inte under lika lång tid. I gruppen utan vuxna hästar kunde forskarna se aggressivitet, träätning och missriktade dibeteenden.

I en liknande studie från ett samarbete mellan tyska och österrikiska forskare hade man tre fölgrupper. I grupp A hade fölen enbart hade sällskap av jämngamla, i grupp B fanns det med två vuxna ston som fölen kände men inte var släkt med och i grupp C skedde avvänjningen löpande genom att två ston i taget flyttades bort.

Fölen i grupp A tappade i vikt de två första dagarna. De rörde sig också betydligt mer dagen efter avvänjningen medan fölen i grupp B var de som rörde sig minst. Även här uppmätte forskarna ökad salivkortisol en dag vid avvänjningen. I grupp C höll det i sig i två dagar.

Båda forskargrupperna konstaterar att avvänjning med vuxna hästar närvarande verkar vara det lugnaste alternativet.

I en annan studie av den franska forskargruppen såg man att beteendet hos ett- och tvååringar påverkades av om det fanns vuxna hästar i flocken eller ej. I flocken med blandade åldrar visade unghästarna fler positiva sociala beteenden och färre aggressiva beteenden. Forskarna såg flera andra skillnader som talar för den blandade flocken. Sammanfattningsvis är resultaten från dessa studier ganska logiska, olika åldersgrupper lär av varandra. Ändå är verkligheten ofta sådan att riktigt unga hästar hålls avskilda från de vuxna.

Djupare läsning:

Henry, S., Zanella, A.J., Sankey, C., Richard-Yris, M.A., Marko, A. & Hausberger, M. 2012. Adults may be used to alleviate weaning stress in domestic foals (Equus caballus). Physiology & Behavior, vol. 106, nr. 4, s. 428-438.

Erber, R., Wulf, M., Rose-Meierhöfer, S., Becker-Birck, M., Möstl, E., Aurich, J., Hoffman, G. & Aurich, C. 2012. Behavioral and physiological responses of young horses to different weaning protocols: A pilot study. Stress, vol. 15, nr. 2, s. 184-194.

Bourjade, M., Moulinot, M., Henry, S., Richard-Yris, M.-A. and Hausberger, M. 2008. Could adults be used to improve social skills of young horses, Equus caballus?. Dev. Psychobiol., vol. 50, s. 408–417.

Tidigare inlägg om avvänjning.  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.