Forskning & Fakta

Forskning & Fakta

om hästar och hästsport.

Titta gärna in på hemsidan www.equinfo.se för mer information och en förteckning över alla inlägg.Trevlig läsning, hälsningar Sara Slottner.

Mäta ridbarheten

Träning & tävlingPosted by Sara Mon, October 07, 2013 09:27:26

Tyska forskare, med Dr. Uta König von Borstel i spetsen, tittar närmare på ridbarhet. Ridbarheten är svår att utvärdera objektivt men forskargruppen har bland annat undersökt hur mätningar av tygelspänningen skulle kunna hjälpa till.

De satte tygelkraftmätare på 33 ston och 13 hingstar som genomgick prestationstester på station. Hästarna observerades två gånger under dressyrträning då man även registrerade beteenden som till exempel att piska med svansen, slänga med huvudet eller frusta.

Analysen visade att domarnas betyg på ridbarheten hade ett samband med både maximal och medeltygelspänning. Även jämnheten i tygelspänningen hade ett tydligt samband med ridbarheten och alla tre tygelspänningparametrarna hade betydligt klarare koppling till ridbarheten än vad de olika beteenden som studerades hade. Ridbarhetspoängen sjönk när den maximala tygelspänningen ökade, liksom när medelvärdet och variationen ökade.

I en annan studie tittade de tyska forskarna på tre- och fyraåriga hingstar som genomgick ett trettiodagarstest. Där såg de att de hästar som ridits med nosen bakom lodplanet under träningstiden fick högre betyg på både personlighet och ridbarhet. En förklaring skulle kunna vara att de ridbara hästarna går med på att gå i den formen och ryttarna ser nosen bakom lodplanet som idealet. En annan förklaring är att det känns bekvämare för ryttaren och ger en bättre ridkänsla, och det i sin tur ger högre ridbarhetspoäng.

I en tredje studie tittade König von Borstel och hennes kollegor på sexton hingstar som genomförde 70-dagarsprovet. Där upptäckte de att det fälttävlansmoment som ingår i provet var användbart för att mäta hingstarnas arbetsvillighet. Det gav mer att använda de siffrorna än att titta på siffror från dressyr eller temperamentstest.

Det finns fortfarande inget sätt att helt objektivt mäta hästens ridbarhet eller arbetsvillighet men forskningen på området fortsätter.

Djupare läsning:

Glißmann, C. & König von Borstel, U. 2012. Alternatives to conventional evaluation of rideability: rein tension and behaviour from performance test dressage training. Proceedings of the 8th conference of International Society of Equitation Science, Edinburgh, 18-20th of July, 2012, s. 120.

König von Borstel, U., Peinemann, V., Glißmann, C. & Euent, S. 2012. Willing to work? Suitability of different riding situations in evaluation of equine personality. Proceedings of the 8th conference of International Society of Equitation Science, Edinburgh, 18-20th of July, 2012, s. 129.

König von Borstel, U., Pasing, S. & Gauly, M. 2011. Towards a more objective assessment of equine personality using behavioural and physiological observations from performance test training. Applied Animal Behaviour Science, vol. 135, s. 277-285.

Tidigare inlägg om personlighetstest.  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.