Forskning & Fakta

Forskning & Fakta

om hästar och hästsport.

Titta gärna in på hemsidan www.equinfo.se för mer information och en förteckning över alla inlägg.Trevlig läsning, hälsningar Sara Slottner.

Jämställda sportkommentatorer

Träning & tävlingPosted by Sara Mon, September 30, 2013 09:55:16

Hästsport är annorlunda eftersom män och kvinnor i de allra flesta fall tävlar mot varandra. Men är sporten jämställd? I en studie från Södertörn Högskola har studenten Mikaela Olsson analyserat hur kvinnliga och manliga dressyrryttare omtalas av tv-kommentatorerna vid tävling.

Det fanns tre frågeställningar i studien:

1. Förekommer några systematiska skillnader i hur de manliga och kvinnliga ryttarna omtalas av kommentatorerna gällande för- och/eller efternamn samt hon/han?

2. Finns det några könsstereotypa föreställningar som dominerar i kommentatorernas uttalanden om ryttarna, och används ord med könsmarkerande konstruktioner?

3. Framställs de kvinnliga och manliga ryttarna på liknande sätt gällande deras utseenden och andra yttre faktorer kontra deras prestationer i tävlingen?

Det är en förhållandevis liten studie och det går därför inte att dra några säkra slutsatser av resultatet men det är ändå ett intressant ämne som hon undersöker. Materialet i studien utgjordes av fyra Grand Prix-ritter från Stockholm International Horse Show 2012 och fyra ritter från världscupfinalen i Göteborg 2013.

Vid båda tillfällena var Roger Blomquist och Gunilla Byström kommentatorer. Från tävlingarna i Stockholm analyserades ritterna från Charlotte Haid Bondergaard, Minna Telde, Patrik Kittel och Kristian von Krusenstierna. Från tävlingarna i Göteborg slumpade det sig så att Jacqueline Brooks (Kanada), Marlies van Baalen (Nederländerna), Jaimey Irwin (Kanada) och Edward Gal (Nederländerna) valdes ut.

Undersökningen visade att dressyren faktiskt verkar vara en förhållandevis jämställd sport. Som sagt så var det ett mycket litet underlag så det är inget att dra några stora växlar på. Kommentatorerna benämnde oftast ryttarna med hon/han och det var ovanligt att uttalanden som kunde tolkas som stereotypa föreställningar om kön.
Roger Blomquist använde ett antal gånger så kallade könsspecificerande suffix, till exempel ryttarinnan och ledarinnan. Det gjorde däremot inte Gunilla Byström, hon sa konsekvent ryttaren och ledaren. Det fanns heller inga skillnader i hur ryttarna omtalades med avseende på deras utseende.

Djupare läsning:

Olsson, M. 2013. Världens mest jämställda sport? - En studie av hur kvinnliga och manliga dressyrryttare omtalas av expertkommentatorer i tävlingssammanhang. Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande. Kandidatuppsats.  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.