Forskning & Fakta

Forskning & Fakta

om hästar och hästsport.

Titta gärna in på hemsidan www.equinfo.se för mer information och en förteckning över alla inlägg.Trevlig läsning, hälsningar Sara Slottner.

Placebo

SjukdomarPosted by Sara Mon, September 09, 2013 09:51:54

Placeboeffekten är inte bara något som diskuteras inom humanforskningen, även inom forskning på djur kan man hitta placeboeffekter lite här och var. Ett bra exempel är en nyligen publicerad studie om headshaking. I studien behandlades 44 hästar med konstaterad headshaking med ett tillskott som skulle hjälpa mot sjukdomen. Hästarna var sin egen kontroll vilket betyder att de under en period även fick placebotillskott, det vill säga tillskott som inte innehöll någon verksam substans.

Varje tillskott gavs i fyra veckor med en mellanperiod på två veckor där hästarna inte fick något av tillskotten. Både ägare och veterinärer bedömde hästarna för att se om symtomen förändrades under tiden. Varken ägare eller veterinärer visste vilket av tillskotten hästen fick i den aktuella perioden.

Det fanns inga skillnader i bedömningen av headshaking-symtomen från vare sig veterinärerna eller hästägarna beroende på om hästen utfodrats med det undersökta tillskottet eller placebo. Tillskottet bedömdes alltså inte ha någon effekt.

Det intressanta var att ägarna faktiskt rapporterade in förbättringar i hästarnas tillstånd - oavsett om de fick tillskottet eller placebo. Det fanns alltså en signifikant placeboeffekt i den här studien. Forskarna skriver i sin slutsats att det visar hur viktigt det är att just ha med verkningslösa kontroller i studier för att kunna fastställa att den eventuella effekt som uppmätts överstiger effekten av placebo.

I vissa studier av till exempel läkemedel jämförs ett nytt läkemedel med ett som redan finns på marknaden, utan att ha någon grupp som får ett placebopreparat. Det gör att man egentligen inte vet preparatets effekt jämfört med placebo. Läkemedelsverket skriver om detta bland annat när det gäller Metacam:

"Förutom för hund och nötkreatur är Metacam nu även godkänt för användning till katt, häst och svin. De godkända indikationerna varierar beroende på vilka studier företaget genomfört för de olika djurslagen. För katt har man valt postoperativ smärtlindring, för häst ledlidanden och för svin ledlidanden och MMA (metrit/mastit/agalakti). Dessutom har indikationen mastit tillkommit för nötkreatur. Godkännandet baseras huvudsakligen på fältstudier där djur med de aktuella sjukdomarna inkluderats. Positiva kontroller (andra NSAID) har använts i flera av studierna och det är därför inte alltid kartlagt hur stor effekten är i jämförelse med placebo."

Ett annat exempel är där akupunktur testades för att lindra astmaliknande besvär hos hästar. Akupunktur har visat sig ha effekt på astma hos människor och därför ville man även testa det på häst. Luftvägsproblemen hos hästarna i studien var framkallade inför studien genom en dålig stallmiljö.

Mycket riktigt så blev faktiskt hästarna lite bättre redan efter en akupunkturbehandling. Men det visade sig att de även blev bättre av placebobehandlingen och förmodligen var det i det här fallet hanteringen utanför den dåliga stallmiljön som var den egentliga orsaken till förbättring.

En annan studie på föl med lunginflammation visade att användning av antibiotika i många fall inte gav bättre resultat än om fölen fick tillfriskna på egen hand. Hade man i den studien inte haft någon kontrollgrupp så hade man kanske dragit slutsatsen att antibiotikan fungerade bra eftersom så många föl blev friska.

Det gäller att vara observant på studieupplägget hos produkter som ska vara testade.

Djupare läsning:

Talbot, W. A., Pinchbeck, G. L., Knottenbelt, D. C., Graham, H. and Mckane, S. A. 2013. A randomised, blinded, crossover study to assess the efficacy of a feed supplement in alleviating the clinical signs of headshaking in 32 horses. Equine Veterinary Journal, 45: 293–297. doi: 10.1111/j.2042-3306.2012.00618.x

Wilson, D.V., Lankenau, C., Berney, C.E., Peroni, D.L., Mullineaux, D.R. & Robinson, N.E. 2004. The effects of a single acupuncture treatment in horses with severe recurrent airway obstruction. Equine Veterinary Journal, vol. 36, s. 489–494.

Venner, M., Rödinger, A., Laemmer, M. & Giguère, S. 2012. Failure of antimicrobial therapy to accelerate spontaneous healing of subclinical pulmonary abscesses on a farm with endemic infections caused by Rhodococcus equi. The Veterinary Journal, vol. 192, s. 293-298.

Placebo, vetandets värld.  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.