Forskning & Fakta

Forskning & Fakta

om hästar och hästsport.

Titta gärna in på hemsidan www.equinfo.se för mer information och en förteckning över alla inlägg.Trevlig läsning, hälsningar Sara Slottner.

Nya hygienregler

Skötsel & stallmiljöPosted by Sara Mon, August 26, 2013 09:31:07

Snart kommer nya hygienregler som ska minska smittspridningen både mellan djur och mellan djur och människor. Det är Jordbruksverket som arbetat fram regelverket som består av fyra olika delar.

För den som har en häst, hund eller katt som infekteras med MRSA eller MRSP kommer från första september en skyldighet att informera andra som hanterar djuret om smittan och att veterinären ska rapportera fallet till länsstyrelsen. Djuret ska även hållas "kontaktisolerat" tills infektionen läkt ut. Det innebär att det inte ska ha fysisk kontakt med andra djur och man ska minimera antalet personer som hanterar djuret.

Det kommer även skärpningar i de allmänna hygienreglerna som gäller alla djurhållare utom dem som har djuren i sin privata bostad. Reglerna gäller från första september och innefattar bland annat möjligheter till handtvätt och -desinfektion.

En av nyheterna berör verksamheter som tar emot besöksgrupper där besökarna har möjlighet att komma i direkt kontakt med djuren. Det kan vara exempelvis lantbruk, 4H-gårdar eller ridskolor. Här kommer från och med första december ett krav att det ska finnas möjligheter för besökarna att tvätta händerna och de ska även informeras om vikten av god handhygien.

Ett annat exempel på förändringar är att veterinärkliniker och även andra verksamheter inom djurhälsovård och -sjukvård ska upprätta en hygienplan. Tanken är att det ska förhindra uppkomsten av vårdrelaterade infektioner och även motverka att sådana infektioner sprids om de väl uppstår. Dessa regel gäller från första april 2014.

Djupare läsning:

Skarpare hygienkrav ska ge minskad smittspridning i svensk djurhållning. Kortfattad information från Jordbruksverket med vidare länkar.

Tidigare inlägg om smittskydd.

Tidigare inlägg om MRSA.  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.