Forskning & Fakta

Forskning & Fakta

om hästar och hästsport.

Titta gärna in på hemsidan www.equinfo.se för mer information och en förteckning över alla inlägg.Trevlig läsning, hälsningar Sara Slottner.

Virvel i pannan

Anatomi, fysiologi, avelPosted by Sara Tue, April 02, 2013 09:49:10

Förutom att virvlar i pannan används för att göra en signalementsbeskrivning av hästen så sägs de i skrönor vara en indikation på hästens temperament. Hästar med två virvlar ska enligt vissa vara nerviga eller till och med lite knäppa. Det finns faktiskt en hel del forskning om virvlar, både hos hästar och kor.

I en studie tittade forskarna på kvigor som fick gå i en labyrint. De som hade sin virvel högt i pannan var snabbast och de som hade den medelhögt var långsammast. Men det skilde bara tio sekunder.

En annan studie koncentrerade sig på tjurar, främst av rasen Angus. Om centrum på virveln var rund hade tjurarna i genomsnitt högre andel normala spermier. Det fanns även andra skillnader och dessa forskare är rakt på sak när de skriver att utseendet på virveln i pannan kan vara användbart för tidiga beslut om avlivning. En annan studie har inte sett någon skillnad i spermakvalitet eller -mängd beroende på virveln tjurar av rasen Holstein.

Irländska forskare studerade 219 ridhästar för att se om deras oliksidighet kunde ha något samband med deras virvlar i pannan. De såg att 114 av hästarna hade virvlar moturs, 84 medurs och 23 hade virvlar där håren snarast låg rakt ut från mitten. De hästar som var "högerhänta" hade oftare virveln medurs och de "vänsterhänta" hade oftare moturs. Forskarna går långt i sin slutsats och skriver att resultaten kan förse tränare med ett användbart verktyg för att exempelvis utforma individuella träningsprogram för unghästar.

Även polska forskare har tittat på virvlar med de valde att jämföra hjärtfrekvens och beteende hos de hästar de studerade. De hittade inga tydliga skillnader.

Brittiska forskare har i en liten studie konstaterat att hästar med medurs virvel tog flera steg under de timmar som de observerades och det var vanligare att de var "vänsterhänta". De jämförde även prestationen hos fullblodsgaloppörer med utseende på deras virvlar men kunde då inte hitta något samband.

Sammanfattningsvis så kanske inte virvelns utseende eller placering har så stor betydelse för hästens mentalitet eller prestation. Men visst är det roligt med gamla skrönor!

Djupare läsning:

Brouček, J., Uhrinčať, M., Kišac, P. & Hanus, A. 2004. Hair whorl position as a predictor of learning ability and locomotor behavior in cattle? Acta Vet Brno, vol. 73, s. 455-459.

Murphy, J. & Arkins, S. 2008. Facial hair whorls (trichoglyphs) and the incidence of motor laterality in the horse. Behavioural processes, vol. 79, nr. 1, s. 7-12.

Górecka, A., Golonka, M., Chruszczewski, M. & Jezierski, T. 2007. A note on behaviour and heart rate in horses differing in facial hair whorl. Applied Animal Behaviour Science, vol. 105, nr. 1-3, s. 244-248.

  • Comments(1)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by cl Tue, April 02, 2013 17:10:49

min första häst hade två virvlar och hon var lite hetare i temperamentet medans

hennes dotter hade en virvel och var mycket lugnare :)

det där med virvlar har stämt in på mina hästar och även bekantas hästar ;)

sen får man tro vad man vill sen beror det på var och hur virvlarna sitter i pannan :)