Forskning & Fakta

Forskning & Fakta

om hästar och hästsport.

Titta gärna in på hemsidan www.equinfo.se för mer information och en förteckning över alla inlägg.Trevlig läsning, hälsningar Sara Slottner.

Inlärd hjälplöshet

Träning & tävlingPosted by Sara Mon, January 28, 2013 09:28:41

Inlärd hjälplöshet är ett tillstånd som uppkommer när en individ utsätts för stress eller obehag som den inte kan kontrollera och det finns både hos människor och djur. Tillståndet har likheter med depression och posttraumatiskt stressyndrom hos människor och det finns mycket forskning om det på andra djurslag än häst.

Inlärd hjälplöshet kännetecknas av att hästen saknar motivation, inte visar glädje och verkar deprimerad. Den blir likgiltig och svarar sämre på stimuli och inlärningen påverkas negativt. Det finns träningsmetoder där inlärd hjälplöshet är målet. Hästen ger upp och slutar att göra motstånd eftersom den inte kan undkomma och blir sen "lätthanterlig". Ett tydligt exempel på detta är hobbling där hästens ben binds ihop, något som är förbjudet i Sverige.

Det finns flera situationer som skulle kunna orsaka inlärd hjälplöshet som flera forskare är intresserade av att undersöka - till exempel vissa hjälptyglar, brems, skarpa bett, hårt spänd nosgrimma, isolering samt drivning och förhållning samtidigt. Problemet med sådan forskning är att först kunna mäta hästens välfärd i en träningssituation.

Olika individer reagerar på olika sätt på en viss typ av träning vilket tyder på att de har olika lätt för att hamna i inlärd hjälplöshet. De som blir passiva och verkar ha accepterat situationen drabbas förmodligen lättare av det. Forskarna spekulerar i om några av de "säkra" hästar som finns egentligen lider av inlärd hjälplöshet och menar att det är viktigt att vara uppmärksam på de tillbakadragna hästarnas hälsa och välmående, inte bara hälsan hos de som gör motstånd och protesterar.

Inlärd hjälplöshet och den typen av stress under lång tid leder till fysiska problem som magsår, viktnedgång och nedsatt immunförsvar. I flera av de de tidiga studierna på området dog djuren i de fysiska sviterna av inlärd hjälplöshet. Om hästen ges möjlighet att själv bestämma över till exempel när den ska äta och gå ut i hagen eller vilka hästar den ska umgås med har den lättare att lära nya saker och risken för att den ska må psykiskt dåligt minskar.

Forskningen riskerar att röra om i hästvärlden men förhoppningsvis leder den till bättre träningsmetoder, bättre djurvälfärd och ökad förståelse av hur hästen reagerar på träning.

Djupare läsning:

Hall, C., Goodwin, D., Heleski, C., Randle, H. & Waran, N. 2008. Is there evidence of learned helplessness in horses? Journal of Applied Animal Welfare Science, 11:3, s. 249-266.

McGreevy, P.D. & McLean, A.N. 2009. Punishment in horse-training and the concept of ethical equitation. Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research 4, s. 193-197.

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.