Forskning & Fakta

Forskning & Fakta

om hästar och hästsport.

Titta gärna in på hemsidan www.equinfo.se för mer information och en förteckning över alla inlägg.Trevlig läsning, hälsningar Sara Slottner.

Skillnad på organiskt och oorganiskt selen

Utfodring & fodermedelPosted by Sara Mon, January 14, 2013 09:40:45

Selen är ett viktigt spårämne och det behöver tillsättas i foderstaten till djur som utfodras med foder producerat i den här delen av världen. I foderblandningar och mineralfoder finns selenet oftast som ett oorganiskt salt, det är det vanliga med tillsatta mineraler. Mineraler som förekommer naturligt i foder finns i en annan form och är till exempel bundna till aminosyror eller sockerkedjor.

Studier har visat att selen som är bundet till metionin i selenjäst transporteras genom så kallad aktiv transport ut ur tarmen och in i vävnaderna där det lagras. Oorganiskt selen som ofta är natriumselenit absorberas däremot genom diffusion och lagras i väldigt begränsad omfattning i vävnaderna. Den natriumselenit som inte tas upp kommer ut med avföringen.

Ett forskarlag från Nordamerika undersökte om det spelar någon roll i vilken form avelsston får selen i foderstaten. De använde sig v travhästar och utfodrade 20 dräktiga ston med antingen organiskt eller oorganiskt selen från två månader innan fölning tills fölet var en månad gammalt. Forskarna samlade mjölk och blod från stona och tog även blodprov på fölen. Hästarna fick 0,3 mg tillsatt selen per kg ts i totalfoderstaten , antingen ni form av selenjäst eller natriumselenit.

De hittade inga skillnader i nivån av selen i vare sig stonas plasma, röda blodkroppar, mjölk eller råmjölk. Nivåerna var dessutom lägre än vad som rekommenderas för vuxna hästar. När blodproven från fölen analyserades hittade de däremot något intressant. De föl vars mödrar utfodrats med organiskt selen hade 170 procent högre selenkoncentration i de röda blodkropparna jämfört med den andra fölgruppen.

Eftersom de inte såg någon skillnad på stoets värden drog forskarna slutsatsen att det organiska selenet förs över bättre till fostret genom moderkakan under sen dräktighet. Samma sak har visats i studier på bland annat får.

Forskarna mätte även en rad parametrar kopplade till immunförsvaret hos fölet och där varierade resultaten. De såg inga skillnader mellan grupperna i koncentrationen av IgG (antikroppar) men tre andra parametrar var högre för fölen i den organiska gruppen vilket skulle kunna betyda att dessa föl har ett starkare immunförsvar.

Djupare läsning:

Montgomery, J.B., Wichtel, J.J., Wichtel, M.G., McNiven, M.A., McClure, J.T., Markham, F. & Horohov, D.W. 2012. The effects of selenium source on measures of selenium status of mares and selenium status and immune function of their foals. Journal of Equine Veterinary Science, vol. 32, nr. 6, s. 352-359.

Calamari L., Ferrari, A. & Bertin, G. 2009. Effect of selenium source and dose on selenium status of mature horses. Journal of Animal Science vol. 87, s. 167-178.

Linder, S. 2012. Mineralers betydelse och skillnad i biotillgänglighet hos organiska jämfört med oorganiska källor till lantbruksdjur. Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård. Examensarbete 397.

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.