Forskning & Fakta

Forskning & Fakta

om hästar och hästsport.

Titta gärna in på hemsidan www.equinfo.se för mer information och en förteckning över alla inlägg.Trevlig läsning, hälsningar Sara Slottner.

Flera grovfoder ökar ättiden

Utfodring & fodermedelPosted by Sara Mon, December 03, 2012 08:41:59

Att förlänga hästens ättid är ett ständigt återkommande ämne för att ökad välfärd och minskade problem. Ett sätt att lösa det på för hästar som får en begränsad grovfodergiva är att försöka efterlikna betessituationen genom att erbjuda hästen flera foder samtidigt, något som flera studier undersökt.

I en av dem utfodrades hästarna med antingen hö eller sex olika grovfoder. Hästarna som hade tillgång till flera foder åt oftare och under längre perioder jämfört med dem som enbart hade tillgång till hö. Hästarna åt av alla sex foder men det var stora skillnader i ätmönstret mellan olika foder vilket tyder på att hästarna hade individuella favoriter.

Hästarna i studien fungerade som sin egen kontroll, dvs de studerades både när de enbart hade tillgång till hö och när de hade flera valmöjligheter. Det gör att det går att dra fler slutsatser av resultatet trots att ett litet antal hästar ingick i studien, bara nio. Det var enbart när hästarna utfodrades med bara hö som man observerade vävning vilket är intressant.

I en annan tidigare studie testade samma forskarlag om det var någon skillnad beroende på vilket foder hästarna fick i de perioder de enbart fodrades med ett grovfoder. Här hade man innan konstaterat vilket av de använda grovfodren som varje häst verkade mest förtjust i och använde det för att jämföra höet mot. Hästarna fock alltså tillgång till antingen bara hö, bara sitt favoritfoder eller flera olika grovfoder samtidigt. Även i den studien såg de att när hästarna hade tillgång till flera foder åt de mindre av halmbädden och ägnade sig mer åt att äta av grovfodren, detta trots att de självklart alltid fick samma totala mängd grovfoder.

Den längsta period som forskarna studerat detta i sträck är nio dagar och åtminstone under den perioden så håller skillnaderna mellan ett och flera grovfoder i sig.

I en annan studie undersökte några forskare om det spelade roll ifall hästen fick tillgång till grovfoder med olika hacklängd. I det försöket använde de enbart två fodermedel, hö och hösilage, men hälften av varje foder hackades till några cm längd vilket gav fyra olika fodervarianter, långt hö, kort hö, långt hösilage och kort hösilage. Sedan testade de att fodra med två fodervarianter åt gången i alla tänkbara kombinationer och jämförde det med om hästarna bara hade tillgång till ett foder, återigen samma totalmängd foder.

Resultaten var tydliga, ättiden ökade för alla foderkombinationer jämfört med när hästarna bara fick ett foder. Även när samma foder erbjöds men i två längder tillbringade hästarna alltså mer tid med att äta jämfört med om det bara fanns i en variant. Dessa forskare har med hjälp av resultat från en tidigare studie föreslagit att det inte verkar finnas anledning att erbjuda mer än fyra olika foder eftersom de positiva effekterna inte verkar öka ytterligare efter det.

I ett litet försök där hästarna själva fick välja om de ville ha tillgång till bara hö eller flera olika foder så valde de allra flesta att kunna variera sig vilket ytterligare förstärker resultaten.

Djupare läsning:

Thorne, J.B., Goodwin, D., Kennedy, M.J., Davidson, H.P.B. & Harris, P. 2005. Foraging enrichment for individually housed horses: Practicality and effects on behaviour. Applied Animal Behaviour Science, vol, 94, s. 149-164.

Goodwin, D., Davidson, H. & Harris, P. 2007. Responses of stabled horses choosing between multiple and single forage locations, The Veterinary Record, vol. 160, s. 548 – 551.

Dumbell, L.C. & Wiggett, M. 2008. Varying forage stem length as a behavioural enrichment for stabled horses. Proceedings of the British Society of Animal Science conference, 2008, s. 137.

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.