Forskning & Fakta

Forskning & Fakta

om hästar och hästsport.

Titta gärna in på hemsidan www.equinfo.se för mer information och en förteckning över alla inlägg.Trevlig läsning, hälsningar Sara Slottner.

Hur utfodras svenska hästar?

Utfodring & fodermedelPosted by Sara Thu, April 15, 2010 10:33:22

För att ta reda på hur svenska hästägare utfodrar sina hästar har det gjorts flera enkätstudier. Enkäterna kan inte jämföras rakt av med varandra eftersom det skiljer sig vilken typ av hästägare som har fått svara, vilka frågor som ställts och hur enkäten delats ut. Det är ändå intressant läsning och ger en liten bild av hur utfodringen av svenska hästar kan se ut.

Resultatet från en enkätstudie från 2002 visade att 59 % av hästarna utfodrades med hö, 14 % med ensilage och 27 % med båda delar. En undersökning av utfodringsrutinerna hos privatägda ridhästar 2007 visade det sig att 54 % av hästarna i undersökningen utfodrades med hö som enda grovfoder. Enbart ensilage utfodrades till 32 % av hästarna och 14 % utfodrades med både hö och ensilage. I studien från 2002 konstaterades att utfodrades med färre kg torrsubstans av ensilage/hösilage jämfört med hö. I båda studierna framkom att vissa hästar fick mindre än ett kg torrsubstans per 100 kg kroppsvikt och dygn, vilket är de svenska minimirekommendationerna, utan att ha tillgång till halm.

I en enkätundersökning som skickades ut till ridskolor visade det sig att 82 % av ridskolorna använde analyserat grovfoder och 74 % räknade foderstater till hästarna medan en liknande undersökning som skickats ut till privathästägare på hobbynivå visade att 54 % av hästarna hade en uträknad foderstat. I båda studierna hade en del av dem som uppgett att deras hästar hade uträknad foderstat samtidigt uppgett att de inte hade någon analys på sitt grovfoder.

Kraftfodergivan i undersökningarna varierade. En undersökning visade att medelgivan av kraftfoder var 0,4 kg per 100 kg kroppsvikt och den häst som fick mest kraftfoder fick två kg per 100 kg kroppsvikt. Det visade sig även i studien att det inte var de högpresterande hästarna som utfodrades med de högsta kraftfodergivorna utan de hästar som presterade på en nivå strax under.

Man har även tittat på hur vanligt det är att ge någon form av fodertillskott. I undersökningen på privathästar 2007 fick 70 % av hästarna någon form av fodertillskott och vitlök var det vanligaste (35 %). En annan undersökning visade på liknande siffror där knappt 70 % gav någon form av fodertillskott och det vanligaste fodertillskottet var örter inklusive vitlök (50 %). Av de hästar som fick vitlök fick hälften av dem det dagligen. I denna undersökning skilde sig användningen av fodertillskott mellan raser där det var ovanligare att islandshästar fick fodertillskott jämfört med varmblod och ponnyer. Det skilde sig även vilken typ av fodertillskott de olika raserna utfodrades med. Oljor och glukosamin var till exempel vanligast hos kallblod och det var få islandshästar som fick alger jämfört med till exempel varmblodiga ridhästar.


Djupare läsning:

Lundbäck, S. & Rundqvist, A. 2008. Utfodringsstrategier och kunskap om utfodring på ridskolor. Sveriges Lantbruksuniversitet, Hippologenheten, fördjupningsarbete nr 354.

Henricson, A. 2007. Utfodring och hälsa hos privatägda ridhästar. Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, Examensarbete 248.

Larsson, J. 2009. Örter som fodertillskott till häst – populärt komplement utan risker? Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap. Examensarbete 2010:24.

  • Comments(0)//forskning.equinfo.se/#post40