Forskning & Fakta

Forskning & Fakta

om hästar och hästsport.

Titta gärna in på hemsidan www.equinfo.se för mer information och en förteckning över alla inlägg.Trevlig läsning, hälsningar Sara Slottner.

Går det att öka blodflödet med hjälp av magneter?

Anatomi, fysiologi, avelPosted by Sara Wed, April 07, 2010 15:22:31

I en nyligen slutförd studie på institutionen för kliniska vetenskaper på SLU har man mätt om blodflödet i hästens ryggmuskulatur påverkas av magnetfält. Behandlingen innebar att hästen fick ha ett täcke med insydda magneter under 60 minuter. Magneterna hade en styrka på 900 gauss per magnet. Som kontrollbehandling fick hästarna stå lika länge med samma typ av täcke fast med avmagnetiserade magneter. Hudtemperaturen mättes både före, direkt efter och 30 minuter efter täcket tagits av. Hudtemperaturen var högre direkt efter att täcket tagits av än vad den var innan täcket lades på, däremot fanns det ingen skillnad mellan det magnetiska täcket och kontrollen. Efter 30 minuter var hudtemperaturen tillbaka på samma värde som innan täcket lades på.

I en studie från 2000 mättes blodflödet i skenbenet när skenan lindades med ett magnetiskt bandage eller en kontroll. Bandaget fick sitta på i 48 timmar och man gjorde en scintigrafi före och efter. Magneterna som användes i det här försöket hade en styrka som uppmättes till 270 gauss på ytan men vid ett avstånd från ytan på 7 millimeter motsvarade magnetfältet jordens eget magnetfält. Inte heller här såg man någon skillnad i blodflöde som följd av magneterna. Man kunde inte heller se ett ökat blodflöde efter att bandaget tagits av jämfört med före det sattes på, oavsett om det var magnetiskt eller ej.

Forskarna påpekar att det inte går att påvisa ett ökat blodflöde genom statisk magnetism i dessa studier men att det skulle kunna vara så att magneterna verkar på annat sätt. Fler studier i ämnet är enligt uppgift på gång.


Djupare läsning:

Elsing, G. 2009. Påverkas hästens hudtemperatur av magnettäcken? Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för kliniska vetenskaper. Examensarbete 2009:38.


Steyn, P.E., Ramey, D.W., Kirschvink, J. & Uhrig, J. 2000. Effect of a static magnetic field on blood flow to the metacarpus in horses. JAVMA, Vol 217, No. 6, September 15, 2000.

  • Comments(0)//forskning.equinfo.se/#post39