Forskning & Fakta

Forskning & Fakta

om hästar och hästsport.

Titta gärna in på hemsidan www.equinfo.se för mer information och en förteckning över alla inlägg.Trevlig läsning, hälsningar Sara Slottner.

Kloning

Anatomi, fysiologi, avelPosted by Sara Thu, March 25, 2010 19:16:25

Debatten om kloning har svalnat något och tekniken används som aldrig förr. Klonerna ska i första hand användas i aveln och ger bland annat en möjlighet att föra vidare generna från högpresterande valacker genom att klonen behålls som hingst och tappas på sperma.

Det finns två sätt att skapa en genetisk kopia av en individ. Det ena är att klyva ett embryo när det består av endast fyra eller åtta celler. Om embryot då delas i två eller fyra delar kommer varje del utvecklas som ett nytt embryo. Man har därmed skapat flera genetiskt identiska individer.

Det andra sättet är kanske det som uppmärksammats mest och det är när en vuxen individ klonas. Cellkärnan från en kroppscell hos den individ som ska klonas sätts in i en äggcell som fått sin kärna bortplockad. Äggcellen bildar sen ett embryo som sätts in i en livmoder via embryotransfer. Den mest kända klonen av det här slaget är förmodligen fåret Dolly. De klonade individerna har inte 100% identisk arvsmassa. Detta beror på att DNA inte enbart finns i cellkärnan, som är den del de två individerna har gemensamt, utan även i mitokondrierna. Den klonade individen kommer med andra ord ha ärvt sitt mitokondrie-DNA från det sto som donerade äggcellen.

Klonerna blir lika identiska som enäggstvillingar, vilket ju i själva verket är kloning fast på naturens villkor. Eftersom en individ påverkas i stor utsträckning av miljön blir klonerna inte helt identiska vare sig fysiskt eller psykiskt. Redan i livmodern påverkas fostret av bland annat tillgången på näring och ju äldre hästen blir desto mer av ”personligheten” beror på vilken miljö den vistats i, hur den hanterats och vad den varit med om. Teckningen på klonerna kan även skilja sig då vita tecken inte enbart styrs av genetik.

Det finns många exempel på hästar som klonats såsom Calvaro V, Gem Twist, Grande Dame, Quidam de Revel och Chellano Z. Klonerna från vissa hästar finns nu i aveln och det går att beställa sperma från dem. Företaget som står bakom huvuddelen av det kommersiella kloningsarbetet på häst heter Cryozootech och de hingstar som producerats via företaget får samma namn som hästen de klonats från med tillägget Cryozootech Stallion. Två exempel är ET Cryozootech Stallion som är en klon av den framgångsrika hopphästen ET (Espri-Garibaldi II) och Pieraz Cryozootech Stallion som är en klon av distanshästen Pieraz (Pierscien-Farazdac) som finns tillgängliga för avel.

Det finns fortfarande många frågetecken kring kloning. Ett dilemma är att klonade djur verkar åldras i förtid och det är bara en liten del av kloningsförsöken, mellan 0,7% och 2,7%, som resulterar i ett levande föl. Kloning resulterar i högre antal avbrutna dräktigheter, fler dödfödslar och större risk för att fölet dör strax efter förlossningen.


Djupare läsning:

Vanderwall, D.K, Woods, G.L., Roser, J.F., Schlafer, D.H., Sellon, D.C., Tester, D.F. & White, K.L. 2006. Equine cloning: applications and outcomes. Reproduction, fertility, and development. 2006, vol. 18, nr. 1-2., s. 91-98.

Mer information om kloning.

  • Comments(0)//forskning.equinfo.se/#post37