Forskning & Fakta

Forskning & Fakta

om hästar och hästsport.

Titta gärna in på hemsidan www.equinfo.se för mer information och en förteckning över alla inlägg.Trevlig läsning, hälsningar Sara Slottner.

Bedömning av hälta

SjukdomarPosted by Sara Wed, March 10, 2010 13:28:36

Hälta är en av de vanligast orsakerna till att hästägare uppsöker veterinären för att få hjälp. Genom en hältutredning fastställs om hästen är halt och var hästen har obehag. I flera studier har det påvisats att det skiljer sig mellan veterinärer hur en hälta bedöms. Även samma veterinär har visat sig bedöma en hälta olika från gång till gång.

I en studie där 131 hästar användes blev varje häst bedömd av mellan två och fem veterinärer. Först gjordes en bedömning i trav på rakt spår och därefter en ordentlig hältutredning. Efter att veterinärerna bedömt hästen på rakt spår var de i 76,6% av fallen överens om ifall hästen var halt eller inte. När en hältutredning gjorts var överensstämmelsen något lägre, 72,9%. När man skulle bestämma vilket ben hästen var halt på övverensstämde bedömningen till 51,6% vilket får ses som en låg siffra. Kraftiga hältor och frambenshältor bedömdes mer lika än svaga hältor och bakbenshältor.

I en annan studie undersöktes vilka begränsningar människan har i sin förmåga att uppfatta asymmetri. Man gjorde en datasimulering som motsvarade hälta på häst och lät erfarna veterinärer och veterinärstudenter bedöma om det fanns asymmetri eller inte samt graden av eventuell asymmetri. Genomgående för resultatet var att asymmetrin behöver vara minst 25% för att kunna upptäckas. Detta tyder på att bedömningen av låggradiga hältor skulle förbättras av en objektiv mätmetod.

För att objektivt mäta hälta på häst kan asymmetrier i huvudets och bäckenets rörelser mätas med hjälp av sensorer. Vid utvärderingar av ett sådant system har det visat sig stämma väl överens med veterinärens bedömning på rakt spår och under ryttare. Man har även kunnat hitta kompensatoriska hältor som inte veterinären upptäckt genom mätningen. På böjt spår uppfattar systemet hältor som inte finns, till exempel skillnaden i rörelsemönster mellan inre och yttre bakbenet. Detta gör att systemet måste utvärderas ytterligare och man behöver fastställa gränsvärden för hur en frisk häst rör sig på böjt spår innan det går att använda fullt ut.


Djupare läsning:

Westgren, R. 2010. Objektiv utvärdering av hälta under ryttare. Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för Veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi. Examensarbete 2010:31.

Haglund, E. 2010. Jämförelse mellan subjektiv och objektiv bedömning av hälta hos häst på böjt spår. Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för Veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Institutionen för Kliniska vetenskaper. Examensarbete 2010:2.

Sandström, K. 2010. Jämförelse mellan subjektiv bedömning och en objektiv bedömningsmetod av hältor på rakt spår. Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för Veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Institutionen för Kliniska vetenskaper. Examensarbete 2010:21.

Keegan, K. G., Dent, E. V., Wilson, D. A., Janicek, J., Kramer, J., LaCarrubba, A., Walsh, D. M., Cassells, M. W., Esther, T. M., Schiltz, P., Frees, K. E., Wilhite, C. L., Clark, J. M., Pollitt, C. C., Shaw, R. & Norris, T. 2010. Repeatability of subjective evaluation of lameness in horses. Equine Veterinary Journal, vol. 42, nr. 2 s. 92-97.

Parkes, RS., Weller, R., Groth, AM., May, S. & Pfau, T. 2009. Evidence of the development of 'domain-restricted' expertise in the recognition of asymmetric motion characteristics of hindlimb lameness in the horse. Equine Veterinary Journal, vol. 41, nr. 2 s.112-117.

  • Comments(0)//forskning.equinfo.se/#post35