Forskning & Fakta

Forskning & Fakta

om hästar och hästsport.

Titta gärna in på hemsidan www.equinfo.se för mer information och en förteckning över alla inlägg.Trevlig läsning, hälsningar Sara Slottner.

Olika sätt att mäta energi

Utfodring & fodermedelPosted by Sara Tue, March 02, 2010 18:52:39

Hur mycket energi ett foder innehåller beror på vilken sorts energi man pratar om. Detta kan ställa till problem vid import av foder eller när man läser utländsk litteratur efter som olika länder kan ha olika energivärderingssystem och även använda olika enheter för energi.

Energi mäts i joule (J) eller kalorier (cal) och 1 kalori är 4,19 joule. En kalori definieras så att det är den mängd energi som går åt för att höja temperaturen hos ett gram vatten en grad. Dessa energienheter är så små så att man i praktiken sätter prefix framför för att få hanterbara siffror. När vi pratar foder så använder vi i Sverige oss av megajoule (MJ), alltså en miljon joule.

Bruttoenergi (GE, gross energy) mäts genom att förbränna en viss mängd av ett material och mäta hur mycket värme som produceras. Detta är inte särskilt relevant i utfodringssammanhang eftersom det är den delen av energin som djuret kan tillgodogöra sig som vi främst är intresserade av. Spannmål, hö och halm har bruttoenergivärden på omkring 18-19 MJ/kg ts medan fett innehåller 38-39 MJ GE/kg ts.

Av bruttoenergin går en del av energin förlorad i träcken. Den del av energin som inte följer med träcken ut kallas smältbar energi (DE, digestible energy) och är alltså det som tas upp i digestionskanalen hos hästen. För att mäta ett foders innehåll av smältbar energi kan man göra en smältbarhetesstudie där man har kontroll på allt som hästen äter och samlar upp all träck som man sedan gör en analys på.

Av den smältbara energin kommer en del att försvinna ut i urin och tarmgaser, det som blir kvar kallas omsättbar energi (ME, metabolisable energy). Mätningar av innehållet av omsättbar energi i ett foder är betydligt krångligare än att mäta innehållet av smältbar energi då även urin och gaser måste samlas upp.

Det är dock inte all omsättbar energi som används för tillväxt, mjölkproduktion, arbete eller liknande. En del avgår som värme som bildas när hästen tuggar och smälter fodret. Även omsättningen av näringsämnen inne i kroppen genererar överskottsvärme. När den energi som blir värmeenergi räknas bort blir nettoenergin (NE, net energy) kvar. Nettoenergi är alltså den energi som hästen verkligen kan utnyttja.

Innehållet av omsättbar energi i ett foder är olika beroende på vilket djurslag som fodret används till. För att ta ett exempel så är innehållet av omsättbar energi i korn ungefär 2 MJ högre för grisar än för nötkreatur. Däremot kan nötkreatur utvinna mer energi ur hö än vad grisar kan. Det har bland annat att göra med hur deras digestionskanal är konstruerad och det är därför som man vid beställning av foderanalys måste ange vilket djurslag analysen är tänkt för. Man räknar sedan ut energiinnehållet genom formler som bygger på tidigare mätningar på djur.

Omsättbar energi är det energivärderingssystem som används på foder i Sverige och vi använder enheten MJ. I övriga norden används nettoenergi och så även i Holland och Frankrike men de använder andra enheter än MJ. Tyskland, Storbritannien och USA använder smältbar energi och USA använde megakalorier (Mcal) som enhet. Detta gör att man måste se upp när man använder foder från andra länder och kontrollera vilken typ av energi som anges och i vilken enhet. Man kan som tumregel säga att om nettoenergi används kan den siffran multipliceras med 1,35 för att få omsättbar energi. Om smältbar energi används kan siffran multipliceras med 0,86 för att få omsättbar energi.


Läs mer om hästens olika energikällor!

  • Comments(0)//forskning.equinfo.se/#post34