Forskning & Fakta

Forskning & Fakta

om hästar och hästsport.

Titta gärna in på hemsidan www.equinfo.se för mer information och en förteckning över alla inlägg.Trevlig läsning, hälsningar Sara Slottner.

Vad påverkar hur länge ett sto är dräktigt?

Anatomi, fysiologi, avelPosted by Sara Wed, February 24, 2010 14:07:20

Många är de stoägare som spenderat åtskilliga vaknätter förgäves under fölningstider. Stoet är dräktigt omkring elva månader men hästar är de av våra husdjur som har störst variation i dräktighetslängd. Det finns rapporter om ston som fött friska föl efter allt mellan 310 och 380 dagars dräktighet, men mellan 320 och 360 dagar brukar räknas som en relativt normal variation.

Dräktighetens längd påverkas av en mängd faktorer. Det finns till exempel skillnader mellan raser. I undersökningar har det visat sig att fullblodsston i medeltal är dräktiga 344 dagar med en variation på mellan 315 och 388 dagar. Dräktighetslängden hos arabston har uppmätts till i medel 340 dagar medan PRE-ston och criolloston var dräktiga tre respektive fyra dagar kortare. Hos Przewalskis häst har man sett att dräktighetslängden endast är 326 dagar.

I en studie har man påvisat en skillnad i dräktighetslängd som beror på stoets ålder. Man har då kunnat se att dräktighetslängden minskat fram tills stoet är 10-12 år för att sedan återigen öka. Skillnaden var så mycket som 9 dagar. I andra studier har man inte hittat någon skillnad beroende på ålder hos stoet så dessa uppgifter får tills vidare anses som något osäkra.

Något som de flesta studier är ense om är att hingstföl föds några dagar senare än stoföl. I olika studier har man sett skillnader i dräktighetslängd på mellan 2 till 4 dagar beroende på vilket kön fölet har. En annan sak som har påvisats i studie efter studie är att dräktighetslängden påverkas av i vilken månad stoet betäcks. Ju senare betäckning desto kortare dräktighet. Detta är troligen en anpassning till att högdräktighet och digivningsperiod ska infalla under den tid på året då det finns bäst tillgång på bete.

Den största orsaken till det stora spannet i antal dagar ett sto går dräktigt har visat sig vara stoet själv dvs vissa ston tenderar att gå dräktiga länge och andra brukar föla tidigt. Det finns en ärftlig faktor inblandad vilket betyder att man, om man skulle vilja, skulle kunna avla på dräktighetslängd och få en liten förändring.


Djupare läsning:

Valera, M., Blesa, F., Dos Santos, R. & Molina, A. 2006. Genetic study of gestation length in andalusian and arabian mares. Animal Reproduction Science 95, (2006) 75–96.


Davies Morel, M.C.G, Newcombe, J.R. & Holland, S.J. 2002. Factors affecting gestation length in the Thoroughbred mare. Animal Reproduction Science, 74 (2002) 175–185.

Winter, G.H.Z., Rubin, M.I.B., De La Corte, F.D. & Silva, C.A.M. 2007. Gestational Length and First Postpartum Ovulation of Criollo Mares on a Stud Farm in Southern Brazil. Journal of Equine Veterinary Science, Vol 27, No 12 (2007).  • Comments(0)//forskning.equinfo.se/#post33