Forskning & Fakta

Forskning & Fakta

om hästar och hästsport.

Titta gärna in på hemsidan www.equinfo.se för mer information och en förteckning över alla inlägg.Trevlig läsning, hälsningar Sara Slottner.

Är det skillnad på hopphästar och dressyrhästar?

Träning och tävlingPosted by Sara Tue, February 16, 2010 16:06:57

I en studie där man testade 32 varmblodiga ridhästar mellan 1 och 9 år undersökte man den vanliga uppfattningen att dressyrhästar är mer lättskrämda än hopphästar. Man delade upp hästarna som hopphästar och dressyrhästar baserat på två faktorer. För att räknas till antingen hoppning eller dressyr skulle hästen vara efter en hingst med ett BLUP-index över 110 i ”sin” disciplin och BLUP-indexet för den andra disciplinen skulle vara minst 15 enheter lägre. Hästen fick vidare endast tränas och tävlas i sin disciplin och de hästar som var inridna accepterades enbart om de aktivt tränades för tävling. Unghästar grupperades enbart med hjälp av faderns BLUP-index.

Hästarna testades i sitt hemmaridhus Man mätte hästens reaktion på en svart sopsäck som flyttades under tiden hästen åt havre. Man såg en skillnad på reaktionerna mellan hopphästar och dressyrhästar där dressyrhästarna reagerade kraftigare på sopsäcken. Denna skillnad fanns även hos hästar mellan ett och tre år vilket indikerar att detta inte beror på olika typer av träning.

Det finns en studie som visat att onormala beteenden är vanligare på dressyrhästar än hopphästar. Problemet med den studien är att man tittade på ett relativt litet antal hästar vilket kan göra det vanskligt att dra några slutsatser. Om man ändå antar att resultatet från denna studie någorlunda speglar verkligheten skulle resultaten kunna ha ett samband med studien av hästarnas reaktioner på sopsäcken eftersom det i tidigare studier har visats att hästar som har en högre nivå av vakenhet, är mer ”på tårna”, lättare utvecklar olika former av onormala beteenden.


Djupare läsning:

Claesson Lundin, M. 2005. Fear reactions in riding horses. A comparison between dressage and showjumping horses. Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Examensarbete.

Hausberger, M., Gautier, E., Biquand, V., Lunel, C. & Jégo, P. 2009. Could Work Be a Source of Behavioural Disorders? A Study in Horses. PLoS ONE 4(10): e7625. doi:10.1371/journal.pone.0007625.

  • Comments(0)//forskning.equinfo.se/#post32