Forskning & Fakta

Forskning & Fakta

om hästar och hästsport.

Titta gärna in på hemsidan www.equinfo.se för mer information och en förteckning över alla inlägg.Trevlig läsning, hälsningar Sara Slottner.

Optimistiska hästar

Träning & tävlingPosted by Sara Wed, April 16, 2014 20:51:38

Forskare från Schweiz funderar över om hästar kan vara optimister. Frågeställningen liknar den klassiska ”är glaset halvtomt eller halvfullt”, fast här är det kanske snarare krubban det handlar om.

I en studie försökte de testa om olika träningsmetoder ändrade hästens inställning i allmänhet. De jämförde negativ och positiv förstärkning. Vid negativ förstärkning tas ett obehag, exempelvis ett tryck från skänkeln, bort när hästen gör rätt. Vid positiv förstärkning får hästen någon belöning, ofta foder/godis, när den gör rätt.

Tolv ston tränades att lyfta på locket till en hink för att komma åt foder. Om hinken stod på vänster sida i inhägnaden fanns det alltid foder i den medan om hinken var placerad till höger var den alltid tom. Stona lärde sig det fort och de försökte inte ens lyfta på locket om hinken stod på den högra sidan.

Efter det tränades stona under fem dagar med antingen positiv eller negativ förstärkning. Forskarna studerade hästarnas synliga reaktioner på träningen, och på tränaren, men även hjärtfrekvens, andning och hudtemperatur. De som tränades med negativ förstärkning hade oftare mer negativ kroppshållning. Det tolkar forskarna som att stona i gruppen med positiv förstärkning upplevde träningssituationen som mer positiv.

Efter de fem träningsdagarna återgick man till den ursprungliga övningen med hinken. Skillnaden den här gången var att det även stod en hink någonstans mellan den ursprungliga högra och vänstra positionen. Tanken var att den grupp som var mest villig att testa den högra, tidigare tomma hinken, eller en hink placerad i närheten, var mer optimistiska. Gruppen som tränats med negativ förstärkning visade mest optimism (enligt forskarnas definition) och testade den nya hinken oftast.

Det finns flera teorier om varför det blev så. De kanske var mer motiverade att hitta belöningen/fodret. Eller så blev de mer optimistiska när väl den stressande situationen av träningen släppt, det är reaktioner som man sett hos exempelvis får. Och hos flera arter har man kunnat visa att honor – men inte hanar – visar ökad optimism efter kort- eller långvarig stress.

Djupare läsning:

Briefer Freymond, S., Briefer, E., Zollinger, A., Gindrat- von Allmen, Y., Wyss, C. & Bachmann, I. 2013. Assessment of horse optimism following negative or positive reinforcement. Proceedings of the 9th International Equitation Science Conference, USA, s. 52.  • Comments(0)//forskning.equinfo.se/#post245