Forskning & Fakta

Forskning & Fakta

om hästar och hästsport.

Titta gärna in på hemsidan www.equinfo.se för mer information och en förteckning över alla inlägg.Trevlig läsning, hälsningar Sara Slottner.

Inte bara mängden foder som påverkar

Utfodring & fodermedelPosted by Sara Mon, March 31, 2014 09:57:43

Forskare från Frankrike och Tunisien har fått intressanta resultat när de utfodrat avelsston med olika tidsintervall. De använde 100 arabston i åldrarna 4-21 år vid ett stuteri som ligger två mil från Tunis.

Stona delades i två grupper. Alla ston fick lika mycket hö men i den ena gruppen hade de tillgång till höet även i paddocken dagtid (6 timmar). De fick 5 kg i ett hönät på dagen och ytterligare 5 kg på natten. Den andra gruppen fick allt hö, 10 kg, på natten.

Bara två av de 50 ston som fick hö även i hagen hade onormala brunster medan 16 ston i den andra gruppen hade problem med det. 59 procent av stona som fick hö i hagen tog sig på första försöket, 32 procent av de andra stona. Totalt blev 81 procent av stona som fick hö i hagen dräktiga men bara 53 procent av de andra.

Enligt forskarna blev det även tydligt att stona som fick hö i hagen var i bättre kondition i slutet av studien jämfört med de andra stona, även om de fick lika mycket foder och det inte var någon skillnad mellan grupperna innan försöket påbörjades.

Forskarna skriver i sin slutsats att ”It is crucial to consider that regulating the timing of feeding may be more important than the amount of food provided per se”.

I studier på flera olika djurslag har man sett tydliga kopplingar mellan stress och minskad fruktsamhet vilket skulle kunna förklara en del av resultaten.

Djupare läsning:

Benhajali, H., Ezzaouia, M., Lunel, C., Charfi, F. & Hausberger, M. 2013. Temporal feeding pattern may influence reproduction efficiency, the example of breeding mares. PLoS ONE 8(9): e73858 DOI: 10.1371/journal.pone.0073858  • Comments(0)//forskning.equinfo.se/#post243