Forskning & Fakta

Forskning & Fakta

om hästar och hästsport.

Titta gärna in på hemsidan www.equinfo.se för mer information och en förteckning över alla inlägg.Trevlig läsning, hälsningar Sara Slottner.

Försämrar vi hästens problemlösning?

Skötsel & stallmiljöPosted by Sara Mon, March 10, 2014 16:35:40

Franska forskare har undersökt hästars problemlösande förmåga. Frågan de ställde sig var om vissa hästar är så beroende av människan så att de blir sämre på att lösa problem på egen hand. Forskarnas hypotes var att eftersom domesticerade djur är så beroende av människans handlingar för att få tillgång till olika resurser så skulle det kunna resultera i en nedsättning av deras kognitiva förmågor, som exempelvis problemlösning.

46 hästar på fem franska ridskolor testades i studien. Uppgiften var att öppna en trälåda som innehöll foder. Hästarna fick göra testet tre gånger och de hade tre minuter på sig att öppna lådan. Innan varje försök visade en person hästen hur man öppnade locket på lådan och innan det första försöket visade personen dessutom fodret inuti lådan. Inför andra testomgången fick hästen nosa i lådan inför sista omgången fick den dessutom smaka på fodret.

Hälften av de 46 hästarna lyckades få upp locket inom de nio minuter som de totalt hade på sig. Forskarnas hypotes verkade stämma eftersom de hästar som var mer intresserade av personen hade svårare att lyckas öppna lådan. Och det var inte för att de inte visade intresse för lådan, tvärtom var det de som undersökte lådan mest. Men bara genom att till exempel slicka och bita i den, de stoppade nosen under kanten och öppnade. De hästarna verkade även mest frustrerade, de skakade på huvudet, tuggade i luften och skyggade mer än övriga hästar. Liknande mönster upprepade sig under alla tre testomgångarna.

Samma hästar intresserade sig också mer för sin vanliga krubba under testet. Det verkade som om de väntade på att personen skulle hälla fodret i krubban som vanligt. Att de gjorde färre försök att öppna lådan skulle kunna betyda att de inte förstod vad de skulle göra eller att de förväntade sig att personen skulle lösa problemet. Eller så fokuserade de mer på ansiktsuttryck och kroppsspråk hos personen som var med än på hur de skulle öppna lådan. I tidigare studier har man sett att hundar som är mer beroende av sin ägare har lägre problemlösande förmåga.

Nästa projekt för de franska forskarna är att jämföra tamhästars problemlösande förmåga med den hos vildlevande hästar. De vill också undersöka om olika utfodringssystem påverkar hästen.

Djupare läsning:

Lesimple, C., Sankey, C., Richard, M.A. & Hausberger, M. 2012. Do horses expect humans to solve their problems? Frontiers in Psychology, aug. 2012, vol. 3, art. 306.  • Comments(0)//forskning.equinfo.se/#post240