Forskning & Fakta

Forskning & Fakta

om hästar och hästsport.

Titta gärna in på hemsidan www.equinfo.se för mer information och en förteckning över alla inlägg.Trevlig läsning, hälsningar Sara Slottner.

Mer kunskap om asymmetri hos friska hästar

Anatomi, fysiologi, avelPosted by Sara Tue, February 11, 2014 07:22:57

Forskare på Royal Veterinary College i London har tittat vidare på objektiv bedömning av hälta. För att kunna använda sig av olika instrument för att mäta asymmetrier i hästens rörelsemönster måste man lära sig mer om hur friska hästar rör sig och vad som påverkar rörelserna. Mätinstrumenten är betydligt känsligare än det mänskliga ögat och kan därför upptäcka mycket små asymmetrier och det gäller då att veta vad som är normalt och inte.

Forskarna använde sig av 30 irländska sporthästar från The King's Troop Royal Horse Artillery som undersöktes innan de skulle skos. Hästarna var mellan 4 och 21 år. Forskarna gjorde asymmetrimätningar i trav i fyra olika stadier; med gamla skorna på, när skorna tagits av, efter verkning och nyskodda. De mätte symmetrin i hästarnas rörelser med hjälp av sensorer som satt på nacken och korset. Viktigt att veta är att hästarna hade ovanligt korta skoperioder, mellan två och tre veckor, och skillnaderna mellan strax innan och strax efter skoning borde därför vara mindre än vid en normal skoperiod för en svensk ridhäst. En av forskarna, Thilo Pfau, har också berättat att undersökningar med längre skoperiod står högt upp på deras ”att göra”-lista.

Studien presenterades på en internationell konferens om fång och hovsjukdomar som hölls i Florida i november. De första resultaten visade att det inte fanns några signifikanta skillnader i rörelsemönstret som berodde på de olika faserna i skoningen. Men när de analyserade resultaten lite mer i detalj kunde de se skillnader mellan före och efter verkning, hästarna rörde sig något mer asymmetriskt efter verkning än före.

Resultaten har ingen direkt praktisk betydelse ännu men visar att det är viktigt att mäta varje hästs rörelsemönster förutsättningslöst när den här typen av känslig utrustning används. Det är många faktorer som påverkar rörelsemönstret och det är inte nödvändigtvis alltid det vi kallar hälta som orsakar asymmetrin.

Djupare läsning:

Davidson, J., Daly, K., Bould, A., Housby, N., Weller, R. & Pfau, T. 2013. The immediate effect of shoeing on movement symmetry in the trotting horse. Journal of Equine Veterinary Science, vol. 33, s. 881.  • Comments(0)//forskning.equinfo.se/#post237