Forskning & Fakta

Forskning & Fakta

om hästar och hästsport.

Titta gärna in på hemsidan www.equinfo.se för mer information och en förteckning över alla inlägg.Trevlig läsning, hälsningar Sara Slottner.

Brännmärkning

Skötsel & stallmiljöPosted by Sara Sun, July 28, 2013 22:31:44

Ett sätt att ID-märka hästar som är förbjudet i Sverige men används på flera håll i världen är brännmärkning. Märket som blir är ett hårlöst ärr och det orsakas av andra eller tredje gradens brännskador. Fördelen med märkningen är att det ofta är väl synlig och kan avläsas när som helst.

I en tysk studie såg forskarna inga kvarstående negativa effekter under 24 timmar på varmblodsföl som chipmärkts eller brännmärkts. Slutsatsen blev ändå att brännmärkningen orsakade mer obehag baserat på hjärtfrekvens och beteendestudier.

I en annan studie som var ett samarbete mellan forskare från Tyskland och Österrike fanns det däremot effekter i åtminstone en vecka efter märkningen. Forskarna kunde mäta en ökad hudtemperatur som motsvarar den som ses under läkningsprocessen hos brännskadade människor. Däremot uppmättes samma direkta höjning av hjärtfrekvens och kortisol samt beteenden som tydde på obehag och stress vid både chipmärkning och brännmärkning. I den aktuella studien brännmärktes sju föl och lika många fick ett chip injicerat och man kunde inte se någon skillnad mellan metoderna i det akuta stadiet.

En dansk studie som använde sig av vuxna hästar som antingen brännmärktes eller chipmärktes såg att brännmärkningen gav starkare flyktreaktioner vilket man också sett hos nötkreatur där man jämfört brännmärkning och frysmärkning. De hästar som brännmärkts hade dessutom ökad värme och svullnad i området under hela veckan som mätningarna gjordes.

Forskarna från Danmark drar slutsatsen att sin slutsats att "hot iron branding does inflict more pain and should be abandoned where possible".


Djupare läsning:

Caja, G., Garin, D., Ghirardi, J.J., Hernández-Jover, M. 2004. Diversity of animal identification techniques: from ‘fire age’ to ‘electronic age’. ICAR Technical Series 9, s. 21-39.

Erber, R., Wulf, M., Becker-Birck. M-, Kaps, S., Aurich, J.E., Möstl, E. & Aurich, C. 2012. Physiological and behavioural responses of young horses to hot iron branding and microchip implantation. The Veterinary Journal, vol. 191, nr. 2, s. 171-175.

Lindegaard, C., Vaabengaard, D., Christophersen, M.T., Ekstøm, C.T. & Fjeldborg, J. 2009. Evaluation of pain and inflammation associated with hot iron branding and microchip transponder injection in horses. American J of Vet. Res., vol. 70, nr. 7, s. 840-847.  • Comments(0)//forskning.equinfo.se/#post213