Forskning & Fakta

Forskning & Fakta

om hästar och hästsport.

Titta gärna in på hemsidan www.equinfo.se för mer information och en förteckning över alla inlägg.Trevlig läsning, hälsningar Sara Slottner.

Viktgränser för ryttare

Träning & tävlingPosted by Sara Tue, July 09, 2013 09:50:16

Att diskutera människors vikt är känsligt. Med jämna mellanrum kommer frågan om hur tungt hästar kan bära utan att fara illa och för ridskolor och turridningsföretag är frågan ständigt aktuell. Japanska forskare uppmärksammade frågeställnignen och bestämde sig för att försöka hitta ett sätt att mäta när hästen blir negativt påverkad av ryttarens vikt. Utgångspunkten för dem var från början ridning för funktionshindrade. Där är problemet många gånger extra stort, bland annat för att dålig kroppskontroll anses förvärra situationen för hästen.

De använde sig av inhemska Hokkaidoponnyer. Medelmankhöjden för hästarna i studien var drygt 140 cm och medelvikt 340 kg, det vill säga i storlek ungefär som en Islandshäst. Hästarna reds av samma ryttare som vägde 66 kg men de lastades med olika extravikter. Under försöket fick de bära mellan 80 kg och ända upp till 130 kg. Forskarna mätte symmetrin i skritt och trav och de hävdar att när gångarterna blir osynkade är det ett tecken på att hästen bär för tungt.

Hästarna i studien verkade klara vikter upp till 95 kg ganska bra men när de hade 100 kg på ryggen syntes en tydlig brist på symmetri. 100 kg motsvarar 29 procent av hästarnas kroppsvikt. Det är viktigt att tänka på att detta alltså var totalvikten som hästen bar, inklusive all utrustning.

Forskarna poängterar att olika raser är viktbärande i varierande grad och det går inte att dra slutsatser till alla typer av hästar från deras forskning. Däremot kan metoden förmodligen användas för att bestämma viktgränser för olika raser, menar de.

Djupare läsning:

Matsuura, A., Irimajiri, M., Matsuzaki, K., Hiraguri, Y., Nakanowatari, T., Yamazaki, A. & Hodate, K. 2013. Method for estimating maximum permissible load weight for Japanese native horses using accelerometer-based gait analysis. Animal Science Journal, vol. 84, s. 75–81.

  • Comments(0)//forskning.equinfo.se/#post210