Forskning & Fakta

Forskning & Fakta

om hästar och hästsport.

Titta gärna in på hemsidan www.equinfo.se för mer information och en förteckning över alla inlägg.Trevlig läsning, hälsningar Sara Slottner.

Stress med publik

Träning & tävlingPosted by Sara Mon, June 17, 2013 09:46:05

I ett samarbete mellan forskare från Tyskland, Frankrike och Österrike undersökte man hur ett ekipage påverkas av om det finns publik under ritten eller inte. De mätte bland annat hjärtfrekvens och koncentrationen av kortisol i saliven för att försöka uppskatta stressnivån hos både ryttare och häst. Ryttarna red klassisk dressyr på hög nivå med bland annat skolor ovan mark. De studerades både på uppvisning inför hundratals åskådare och vid genrepet inför uppvisningen.

Resultatet av forskningen presenterades på ISES-konferensen 2012 och visade att både hästar och ryttare fick förhöjda kortisolnivåer i saliven både vid träning och uppvisning. Ryttarna fick även betydligt högre puls när det var publik på plats. I genomsnitt ökade den till 150 slag per minut jämfört med 118 slag per minut under genrepet. Även andra mått relaterat till hjärtfrekvensen visade samma sak vilket tyder på ökad stress.

Det finns liknande forskning på mänskliga idrottare. Till exempel har forskare hittat en koppling mellan kortisolnivåer och resultat hos judoutövare på tävling. Vinnare hade högre nivåer av kortisol under hela tävlingssituationen jämfört med förlorare. En måttlig ökning av kortisolen kan öka prestationen men en kraftig ökning kan försämra den.

Ryttare och hästar på en ridutbildning i Belgien har i en undersökning provtagits under en intern hopptävling för att hitta samband mellan kortisolnivåerna och prestationen. Forskarna tog salivprov på ryttare och hästar före uppvärmningen, precis innan start samt 20, 40 och 60 minuter efter avslutad ritt. Det fanns ett samband mellan ryttarens kortisolnivåer och resultatet, ju fler antal fel desto högre kortisolnivåer vid mätningarna efter 40 och 60 minuter. Kortisolnivån i saliven har en fördröjning på 20 minuter jämfört med nivån i blodet så en orsak till sambandet kan vara att ryttarna blev stressade på grund av sitt dåliga resultat. Hos hästarna var förhållandet det omvända; högre kortisolnivåer - färre fel.

Djupare läsning:

Becker-Birck, M., Biau, S., Ille, N., Aurich, J., Möstl, E. & Aurich, C. 2012. Heart rate, heart rate variability and cortisol release in the horse and its rider: different response to training and a public equestrian performance. Proceedings of the 8th International Equitation Science Conference, Edinburgh, 2012, s. 92.

Peeters, M., Closson, C., Beckers, J-F. & Vandenheede, M. 2012. Rider and Horse Salivary Cortisol Levels during Competition and Impact on Performance. Journal of Equine Veterinary Science. http://dx.doi.org/10.1016/j.jevs.2012.05.073

Suay, F., Salvador, A., González-Bono, E., Sanchís, C., Martínez, M. Martínez-Sanchis, S., Simón, V.M. & Montoro, J.B. 1999. Effects of competition and its outcome on serum testosterone, cortisol and prolactin. Psychoneuroendocrinology, vol. 24, s. 551–566.

  • Comments(0)//forskning.equinfo.se/#post207