Forskning & Fakta

Forskning & Fakta

om hästar och hästsport.

Titta gärna in på hemsidan www.equinfo.se för mer information och en förteckning över alla inlägg.Trevlig läsning, hälsningar Sara Slottner.

Sömnbrist

Skötsel & stallmiljöPosted by Sara Mon, June 03, 2013 10:18:20

Både barn och vuxna fascineras ofta av det faktum att hästar kan stå och sova. Och visst är det häftigt. Men det är inte hela sanningen, de behöver faktiskt ligga ner ibland men kan om det behövs skjuta upp det under flera dagar.

En amerikansk forskare har satt sig in i problematiken med sömnbrist hos hästar och har publicerat flera vetenskapliga artiklar på området. Hästar som presterar under förväntan på meeting jämfört med på hemmaplan kan helt enkelt vara trötta. Uppstallningen på tävling kan för hästen vara en så otrygg miljö så den inte lägger sig ner och sover på flera dagar. För en idrottare på elitnivå - som våra högpresterande hästar är - är sömnen självklart viktig för prestationen. Det är värt att ha i åtanke vid planeringen inför större tävlingar men kan vara en svår nöt att knäcka.

Sömnbristen kan bli så allvarlig att en häst som somnar stående börjar ramla och vaknar till igen i cykler. Sömnbrist kan felaktigt diagnostiseras som narkolepsi vilket är olyckligt ur behandlingssynpunkt enligt den amerikanske forskaren Joe Bertone. Han beskriver att han i sitt arbete sällan behöver använda mediciner för att behandla en häst med sömnproblem - i stället hittar han grundorsaken och rättar till den.

Det är inte bara en stressig miljö på tävlingsplatsen som kan orsaka sömnbrist enligt Bertone. Samma sak kan hända när hästen på andra sätt inte känner sig trygg. Det kan drabba ensamma hästar men även hästar som känner sig hotade av en annan flockmedlem och inte kan gå undan. Det kan även handla om hästar i trånga utrymmen eller stökiga miljöer. Tvärtom kan en häst som är mycket dominant drabbas av sömnbrist eftersom den inte kan komma till ro utan måste hålla ordning på sin flock. En sådan häst kan behöva stallas in eller tas ur flocken för att slappna av och det kan vara då man först lägger märke till sömnbristen.

Sömnbrist kan också drabba hästar som har ont. Det kan vara antingen problem i rörelseapparaten eller smärtor från buk- eller brösthåla som gör att hästen inte lägger sig ner eftersom det gör ont att ligga ner eller lägga sig/resa sig.

En dansk studie har visat att hästar ligger ner något mer i en stor box än i en liten och flera studier visar att hästar ligger och sover mer på halm jämfört med spån. För hästar som släpps ut på bete kan det ta några dagar att slappna av så mycket så att de får ro att lägga sig ner. Däremot går det fortare för alla att känna sig trygga om det finns någon häst i flocken som gärna lägger sig. Hästar som ställs i spilta första gången kan i vissa fall undvika att lägga sig ner och till slut drabbas av sådan sömnbrist så att de somnar stående och ramlar.

Djupare läsning:

Bertone, J.J. 2012. Sleep deprivation is not narcolepsy in horses. Proceedings of the 84th Annual Western Veterinary Conference.

Raabymagle, P. & Ladewig, J. 2006. Lying behavior in horses in relation to box size. Journal of Equine Veterinary Science, vol. 26, nr. 1, s. 11-17.

Houpt, K., Houpt, T.R., Johnson, J.L., Erb, H.N. & Yeon, S.C. 2001. The effect of exercise deprivation on the behaviour and physiology of straight stall confined pregnant mares. Animal Welfare, 2001, vol.10, nr. 3, s. 257-267.

  • Comments(0)//forskning.equinfo.se/#post205