Forskning & Fakta

Forskning & Fakta

om hästar och hästsport.

Titta gärna in på hemsidan www.equinfo.se för mer information och en förteckning över alla inlägg.Trevlig läsning, hälsningar Sara Slottner.

Skillnader i proteinnivåer mellan embryon av olika kön

Anatomi, fysiologi, avelPosted by Sara Mon, March 18, 2013 05:38:19

Hos många däggdjur är inte hälften av de nyfödda hanar och hälften honor - så även hos hästar. Det är inte ovanligt att andelen av varje kön förändras beroende på om det är ett bra år med god tillgång på föda eller ej. I goda tider är chansen större att det blir ett hingstföl. En sund och livskraftig hingst kommer att sprida sina föräldrars gener vidare på ett bra sätt. Är det däremot dåliga tider, så ett hingstföl riskerar att bli svagt och inte få reproducera sig som vuxen, är det bättre om fölet är ett sto eftersom ston i stort sett alltid får avkomma.

Men hur ser mekanismer bakom ut? En grupp österrikiska forskare har studerat embryon för att se om de kan hitta några skillnader mellan könen under tiden före det att embryot fastnar i livmodern. Hos ston är det vanligt med avbrutna dräktigheter på ett tidigt stadium och det verkar som om honliga embryon löper större risk att spontant aborteras.

Forskarna såg att mellan åtta och tolv dagar efter befruktningen fanns det skillnader relaterade till proteinet insulin-like growth factor-1, IGF1, mellan hanliga och honliga embryon. IGF1 påverkar tillväxt och programmerad celldöd och när embryon från kor behandlas med proteinet ökar deras livskraft. Honliga embryon hade högre halter av IGF1 under perioden än vad hanliga hade.

Hanliga embryon klarar höga blodsockernivåer bättre än honliga och forskarna spekulerar därför att de högre koncentrationerna av IGF1 skulle kunna vara ett sätt för det ofödda stoet att öka sina chanser till överlevnad under förhållanden som annars hade gynnat ett hingstföl.

Djupare läsning:

Beckelmann, J., Budik, S., Helmreich, M., Palm, F., Walter, I. & Aurich, C. 2013. Sex-dependent insulin like growth factor-1 expression in preattachment equine embryos. Theriogenology, vol. 79, nr. 1, s. 193-199.

  • Comments(0)//forskning.equinfo.se/#post194