Forskning & Fakta

Forskning & Fakta

om hästar och hästsport.

Titta gärna in på hemsidan www.equinfo.se för mer information och en förteckning över alla inlägg.Trevlig läsning, hälsningar Sara Slottner.

Belagt samband mellan smärta och aggression

Skötsel & stallmiljöPosted by Sara Mon, January 07, 2013 12:24:45

Ibland hör man en aggressiv häst beskrivas som att den har "dåligt temperament" eller "behöver uppfostras". Det har visats i tidigare studier att kronisk smärta kan öka aggressionerna mellan hästar i en flock och i andra studier där man undersökt hästens rygg har man hittat allvarliga ryggproblem som upptäckts just för att ägaren hade märkt av ökad aggression hos hästen. Nu finns ytterligare en studie som visar hur kronisk smärta kan påverka hästens beteende.

Franska forskare har genomfört en studie där de tittade på ridskolehästar som gick lektion mellan fyra och tolv timmar per vecka. Totalt medverkade 59 hästar och de blev undersökta av en licensierad kiropraktor med tjugo års erfarenhet för att se om de hade några smärtreaktioner från kotpelaren. De fick även genomgå flera beteendetest för att kartlägga hur hästarna reagerade mot människor.

I det första testet gick en person in till hästen i boxen, stängde boxdörren och stod med ryggen mot boxdörren och tittade ner i marken i fem minuter. I det andra testet stod personen stilla 1,5 meter från hästen tills den fortsatte äta hö - då gick personen närmare och försökte röra vid hästens hals. Tredje gången dök personen bara plötsligt upp utanför boxdörren. Nästa test bestod av att öppna boxdörren och med en sadel på armen. Till sist gick en person in i boxen och satte på hästen en grimma.

Kiropraktorns undersökning visade att nästan tre fjärdedelar av hästarna hade smärtreaktioner från två eller flera ryggkotor vilket betecknades som allvarliga ryggproblem. Det vanligaste problemområdet var korset.

Det var vanligt att hästarna hotade personen någon gång under beteendetesterna, 71 procent av hästarna gjorde det åtminstone en gång. Det fanns ett klart och tydligt samband mellan hästens reaktion i beteendetestet och bedömningen av ryggen. Av de 43 hästar som hade allvarliga ryggproblem var det bara två som visade positiva reaktioner mot testpersonen - jämfört med hälften av de hästar som inte hade ryggproblem.

Det fanns däremot inget samband mellan hur starka eller hur många aggressiva beteenden som noterades hos en häst och hur allvarligt påverkad den var i ryggen. Det betyder att det är inte graden av aggression som visar på smärtan utan att aggressionen finns över huvud taget. Det finns ingen känd koppling mellan arv och just aggression mot människor vilket tyder på att det är något som hästen utveckla på grund av sina tidigare erfarenheter.

Djupare läsning:

Fureix, C., Menguy, H. & Hausberger, M. 2010. Partners with Bad Temper: Reject or Cure? A Study of Chronic Pain and Aggression in Horses. PLoS ONE 5(8): e12434. doi:10.1371/journal.pone.0012434

  • Comments(0)//forskning.equinfo.se/#post184