Forskning & Fakta

Forskning & Fakta

om hästar och hästsport.

Titta gärna in på hemsidan www.equinfo.se för mer information och en förteckning över alla inlägg.Trevlig läsning, hälsningar Sara Slottner.

Fukt i hovväggen

Anatomi, fysiologi, avelPosted by Sara Mon, November 26, 2012 06:10:58

Ett forskarlag från Australien undersökte nyligen hur miljön hästen lever i påverkar fuktinnehållet i hovväggen. Forskningen gjordes vid avdelningen för forskning om vildlevande hästar (The Australian Brumby Research Unit) vid universitetet i Queensland och i den första studien samlade de in prover från hovväggen på 40 vildlevande hästar i Australien och Nya Zeeland. Hästarna som bidrog med hovprover hade avlivats som en del i det försök att kontrollera antalet vilda hästar som bedrivs i de båda länderna.

Forskarna delade upp hovproverna beroende på vilken miljö hästarna levt i; öken, våta områden med mycket sankmark eller områden med både torra och våta ytor. De mätte fuktinnehållet i proverna och resultaten blev nästan identiska. Genomsnittet var 29,5 procent fukt i hovväggen i hos hästar från alla tre områden och slutsatsen var att den yttre miljöns fuktinnehåll inte påverkar hovväggens fuktinnehåll nämnvärt om ens något alls.

Som en fortsättning på studien användes sex Quarterhästar för att undersöka om fuktinnehållet i hovväggen påverkas av att hovarna får vara i vatten. Hästarna fick gummiboots på framhovarna med vatten i den ena och den andra som kontroll och fick sedan stå med bootsen på i två timmar. Direkt efter verkades hovarna och det som verkats bort analyserades för att ta reda på fuktinnehållet.

Inte heller här fanns någon skillnad i fuktinnehållet i hovväggen beroende på om den varit i blöt eller ej så resultatet stöder det som forskarna fick fram från studien på vilda hästars hovar. Däremot var fuktinnehållet i sulan högre när hoven stått i blöt. Forskarna skriver att eftersom en fuktigare sula blir mjuk så finns det en risk att regelbunden blötläggning gör den mer känslig och ökar risken för exempelvis hovbölder.

Djupare läsning:

Hampson, B.A., de Laat, M.A., Mills, P.C. & Pollitt, C.C. 2012. Effect of environmental conditions on degree of hoof wall hydration in horses. American Journal of Veterinary Research, vol. 73, nr. 3, s. 435-438.

The Australian Brumby Research Unit.

  • Comments(0)//forskning.equinfo.se/#post178