Forskning & Fakta

Forskning & Fakta

om hästar och hästsport.

Titta gärna in på hemsidan www.equinfo.se för mer information och en förteckning över alla inlägg.Trevlig läsning, hälsningar Sara Slottner.

Bantande hästar kan äta av spånet

Utfodring & fodermedelPosted by Sara Mon, November 19, 2012 08:31:51

När en grupp brittiska forskare skulle studera olika sätt att få överviktiga hästar att gå ner i vikt snubblade de över ett nytt problem. De tolv hästarna i studien hölls på diet under 16 veckor och deras ts-intag motsvarade 1,25 procent av kroppsvikten. Med andra ord åt en häst på 500 kg 6,25 kg ts vilket motsvarar mellan sju och åtta kg hö per dygn.

Trots att hästarna konsumerade förhållandevis lika mycket torrsubstans så var det stora skillnader i hur mycket som kom ut i andra änden. Om man bortsåg från vattnet producerade hästarna mellan 0,52 procent och 1,16 procent av sin kroppsvikt i träck varje dygn. Det betyder att vissa hästar bajsade nästan lika mycket som de åt!

Forskarna samlade upp all träck under tre dygn och analyserade den för att se hur mycket av fodret som tagits upp av hästen. Uträkningarna antydde att smältbarheten på ts varierade mellan ganska normala 57 procent och ända ner till 2 procent vilket är extremt lågt. Ju mer ts en häst bajsade ut desto lägre smältbarhet fick man fram - alla siffror pekade på att nånting inte stämde.

Forskarna kom fram till att åtminstone fem av de tolv hästarna åt av spånet i boxen. Genom att räkna baklänges insåg forskarna att vissa hästar hade ätit mer än tre kg spån per dag! Man vet inte hur det påverkar hälsan, alla hästarna i det aktuella försöket höll sig friska men försöket var under en begränsad tid. Det finns gamla studier på kalvar som visar att upptaget av mineraler påverkas av om de äter spån, risken finns att spånet har liknande effekter på hästar, något som skulle behöva undersökas.

Att hästarna äter av spånet försvårar även tolkningen av resultaten i liknande utfodringsstudier då man tidigare räknat med att man helt kan kontrollera vad hästar som står på spån får i sig, något som alltså inte stämmer. Forskarna i den aktuella studien rekommenderar enbart gummimatta i boxen i försök där foderintaget ska kontrolleras helt.

Djupare läsning:

Curtis, G.C., Barfoot, C. F., Dugdale, A.H.A., Harris, P.A. & McG. Argo, C. 2011. Voluntary ingestion of wood shavings by obese horses under dietary restriction. British Journal of Nutrition, 106, s. 178-S182. doi:10.1017/S0007114511000547

Smith, R.H. 1961. Effect of the ingestion of wood shavings on magnesium and calcium utilization by milk-fed calves. The Journal of Agricultural Science, 56, s. 343-350. doi:10.1017/S0021859600049790

  • Comments(0)//forskning.equinfo.se/#post177