Forskning & Fakta

Forskning & Fakta

om hästar och hästsport.

Titta gärna in på hemsidan www.equinfo.se för mer information och en förteckning över alla inlägg.Trevlig läsning, hälsningar Sara Slottner.

Rabies

SjukdomarPosted by Sara Mon, November 05, 2012 06:45:28

Rabies orsakas av ett virus och kan drabba alla varmblodiga djur, exempelvis hästar, människor och hundar. Upp mot 70 000 människor dör varje år i sjukdomen som är vanlig i stora delar av världen förutom Europa. Rabies finns i Östeuropa men är ovanlig i övriga delar, i Sverige var senaste gången ett djur blev rabiessmittat på 1800-talet.

Viruset påverkar nervsystemet och inkubationstiden varierar från ett par veckor upp till flera månader. Viruset utsöndras i det smittade djurets saliv även innan symtomen har börjat visa sig vilket gör smittan lömsk, de första symtomen är ofta beteendeförändringar. Den klassiska bilden av att den rabiessmittade blir aggressiv stämmer inte alltid, många hästar blir loja och deprimerade till en början. De kan få feber, hälta och anorexi, i vissa fall gnager de på sig själva runt bettstället. Andra symtom är svårigheter att svälja, ökad salivering och kolik. Det vanliga är att hästen blir liggande och dör inom en vecka från att symtomen visade sig.

Sjukdomen kan lätt förväxlas med stelkramp, botulism, skador på hjärnan eller ryggmärgen och flera olika förgiftningar. Ofta kan man bara säkert konstatera rabies efter att hästen obducerats och då behandlas de som varit i kontakt med hästen under den sista tiden i förebyggande syfte. Människor kan ofta räddas till livet om behandling sätts in innan de första symtomen visar sig.

Hästar kan vaccineras men när sjukdomen är konstaterad är det för sent, hästen kommer att dö innan vaccinet hinner verka. En vaccinerad häst som misstänks vara smittad kan ges en extra boost omedelbart för att försöka öka chanserna för ett tillfrisknande.

En smittväg som uppmärksammas är hästar som kommer i kontakt med rabiessmittade skunkar, tvättbjörnar, fladdermöss och rävar. Särskilt föl och unghästar som är nyfikna löper risk att bli bitna och därmed smittade och mellan 50 och 80 hästar dör av rabies varje år i USA. Även lösspringande hundar och katter kan vara en anledning till oro för hästägare som bor i ett land där rabies finns. Viruset finns i höga koncentrationer i saliv men kan inte tränga igenom frisk hud. Om det däremot kommer i kontakt med sår eller slemhinnor så är risken stor att smittan förs vidare.

Risken för att rabies kommer till Sverige ökar ju mer vi reser med våra djur. Eftersom sjukdomen har så lång inkubationstid finns det en risk att smittade djur slinker igenom det skyddsnät som finns. Störst risk är det förmodligen att smittan kommer med insmugglade hundar. Har sjukdomen väl fått fäste bland vilda djur i ett land är den svår att få bukt med och vardagsrutinerna för djurägare kan ändras drastiskt.

Djupare läsning:

Rabies in horses. Michigan State University.

Rabies in horses. University of Kentucky.

Om rabies från SVA.

AAEPs (American Associatoin of Equine Practitioners) vaccinationsråd för rabies.

  • Comments(0)//forskning.equinfo.se/#post175