Forskning & Fakta

Forskning & Fakta

om hästar och hästsport.

Titta gärna in på hemsidan www.equinfo.se för mer information och en förteckning över alla inlägg.Trevlig läsning, hälsningar Sara Slottner.

Rullplats i hagen

Skötsel & stallmiljöPosted by Sara Mon, October 29, 2012 05:26:13

Japanska forskare ställde sig frågan om det skulle vara möjligt att minska slitaget på beteshagar genom att designa speciella rullplatser för hästarna. Frågeställningen är mest aktuell i områden där bete är en bristvara men resultatet av deras studie är intressant. För den som inte har problem med begränsning av betet kanske det ändå är av stort intresse att konstruera en rullplats som kan hållas fri från lera för att minska arbetsåtgång för rengöringav hästar och/eller täcken och även dammproblem i stallet.

I försöket fick hästarna vistas i antingen en hage med bara gräs eller en hage där man ställt i ordning speciella platser för hästarna att rulla sig på. Underlaget på rullplatserna bestod av antingen torr jord, sand eller halm och områdena var 5x5 m.

Försöket omfattade bara fyra hästar så det går inte att dra så långtgående slutsatser av det men resultaten är intressanta. Bland annat såg de en tendens till att hästarna rullade oftare i hagen med rullplatser men den skillnaden kunde inte fastslås statistiskt. Däremot kunde de se en signifikant skillnad på hur länge hästarna totalt rullade sig - i hagen med rullplatser rullade sig hästarna kortare tid och oftast använde de sig faktiskt av de tänka platserna. Det verkade också som om hästarna föredrog torr jord som underlag framför sand eller halm.

När hästarna hade tillgång till rullplatser minskade tiden de ägnade sig åt att putsa varandra eller sig själva vilket tyder på att rullplatsen fyllde någon funktion för dem på ett annat sätt än vad bara betet kunde.

Djupare läsning:

Matsui, K., Khalil, A.M. & Takeda, K-i. 2009. Do horses prefer certain substrates for rolling in grazing pasture? Journal of Equine Veterinary Science, vol. 29, s. 590-594.

  • Comments(0)//forskning.equinfo.se/#post174