Forskning & Fakta

Forskning & Fakta

om hästar och hästsport.

Titta gärna in på hemsidan www.equinfo.se för mer information och en förteckning över alla inlägg.Trevlig läsning, hälsningar Sara Slottner.

Träning kan minska insulinresistens

Träning & tävlingPosted by Sara Mon, October 22, 2012 07:33:50

För att glukos som cirkulerar i blodet ska kunna tas upp i cellerna behövs insulin. Om cellerna behöver mer och mer insulin för att reagera har hästen, eller människan, utvecklat insulinresistens - cellerna har alltså blivit mer eller mindre resistenta mot insulin.

Tillståndet kopplas samman med bland annat fång och kan orsakas av exempelvis höga kraftfodergivor, men det går att göra något åt. En översyn av foderstaten för att minimera socker och stärkelse och sträva efter normalvikt hos hästen är första steget. Mindre socker och stärkelse gör att mindre insulin behövs och systemet kan så sakteliga få återställa sig.

Även motion kan hjälpa till för att återfå cellernas känslighet för insulin - inte bara för det hjälper till med viktkontrollen. Träning i sig ökar insulinkänsligheten, något som flera studier tittat på. Svårigheten är att det finns många variabler att ta hänsyn till när studier ska jämföras med varandra; hästarnas hälsostatus vid försökets början, träningsupplägget, foderstaterna och hur insulinnivåerna mättes.

I en studie såg forskarna en klar effekt redan efter sju dagars träning. Hästarna fick springa på löpband 45 minuter om dagen vid 55 procent av sin maximala syreupptagningsförmåga och effekten fanns kvar även efter fem dagars vila. I en annan studie fick forskarna fina samband mellan insulinkänslighet och träningsintensitet - i vissa fall ökade insulinkänsligheten tolvdubbelt!

Ytterligare en studie använde tolv otränade ston där hälften fick trava i round pen 30 minuter per dag i sju dagar med en hjärtfrekvens på maximalt 140 slag per minut. Insulinkänsligheten förbättrades och den positiva effekten försvann inte förrän nio dagar efter sista motionspasset. Stona hade ännu inte hunnit minska sin kroppsvikt eftersom studien var så kort så effekten tros enbart bero på träningen i sig.

Det finns andra studier där man inte sett någon effekt av träning, bland annat där kraftfodergivorna varit mycket höga. Det finns fortfarande massor att forska vidare om på området men för det som har en häst i riskzonen eller med konstaterad insulinresistens kan rådet vara att se till att den får regelbunden motion, även om det inte resulterar i att den går ner i vikt. Studien som påvisade effekt av 30 minuters trav i round pen visar att även lite träning kan göra nytta.

Det stora problemet är de hästar som drabbats av fång och därför inte kan motioneras för att minska insulinresistensen. Där är man hänvisad till ändringar i foderstaten så länge hästen är ordinerad vila. Det skulle vara intressant att studera hur simning eller träning på rullmatta under vatten skulle fungera för i de lindrigare fallen för att kunna motionera hästen men avlasta hovarna.

Djupare läsning:

Lindbäck, M. 2009. Equine Metabolic Syndrome. Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård. Examensarbete.

Treiber, K.H. 2006. Glucose disposal and insulin sensitivity at rest and during exercise in trained horses adapted to different dietary energy sources and in association with laminitis in ponies. Virginia Polytechnic Institute and State University, Department of Animal and Poultry Sciences.

Tidigare inlägg om insulin.

Tidigare inlägg om EMS.

  • Comments(0)//forskning.equinfo.se/#post173