Forskning & Fakta

Forskning & Fakta

om hästar och hästsport.

Titta gärna in på hemsidan www.equinfo.se för mer information och en förteckning över alla inlägg.Trevlig läsning, hälsningar Sara Slottner.

Behandla senskador med stamceller

SjukdomarPosted by Sara Mon, September 24, 2012 08:12:12

Stamceller är celler som kan dela sig och bli flera olika celltyper - de producerar alltså inte bara kopior av sig själva utan kan göra andra typer av celler. Stammceller hittas i till exempel embryot, navelsträngen och benmärg. Stamcellerna i ett tidigt embryo konstruerar alla delar i kroppen och det är de celler som kan göra flest antal celltyper. Stamceller från en vuxen individ kan bara dela sig till ett begränsad antal celltyper, till exempel kan stamcellerna i benmärg bilda bland annat ben, brosk och senor.

Forskningen om hur man kan använda stamceller för att läka skador och behandla sjukdomar är intensiv, även inom veterinärmedicinen. Man har kommit längst på häst men forskarna undersöker även möjligheten att behandla till exempel hjärtproblem hos hundar med stamceller. Stamceller har använts i försök vid operationer av bencystor och för att reparera frakturer och skadat brosk men den hittills största användningen är vid behandling av senskador.

Vid normal läkning av en senskada bildas ärrvävnad som har lite annorlunda egenskaper jämfört med den friska senan. Det är inte ovanligt att funktion och hållbarhet hos senan blir sämre efter läkning på grund av det. I de flesta vävnader finns celler som kan läka en skada genom att bilda nya celler av flera olika typer men den processen verkar inte vara så effektiv i senor hos vuxna hästar. Forskarna som har behandlat senskador med stamceller har lyckats generera ny frisk senvävnad i stället för att bara läka skadan genom ärrbildning.

Genom att transplantera stamceller från benmärgen hos den häst som ska behandlas till den skadade senvävnaden kan alltså nya celler bildas och vävnaden repareras. Fördelen med att ta stamceller från den skadade hästen är att kroppen känner igen cellerna vilket minskar risken för att immunförsvaret ska reagera på transplantationen.

Enligt forskarna ska transplantationen ske när inflammationen gått ner med innan ärrvävnad börjat bildas, vilket ofta är inom en månad från skadetillfället. Tidpunkten är viktigt för att lyckas med behandlingen. Om senan varit skadad tidigare så det redan finns ärrvävnad är den svårare att behandla. I studierna har skadan kommit tillbaka hos 18 procent av de stamcellsbehandlade hästarna som återgått till full träning vilket är betydligt bättre än 56 procent vid traditionell behandling.

Djupare läsning:

Frisbie, D.D. & Smith, R.K.W. 2010. Clinical update on the use of mesenchymal stem cells in equine orthopaedics. Equine Veterinary Journal, vol. 42, nr. 1, s. 86-89.

Richardson, L.E., Dudhia, J., Clegg, P.D. & Smith, R. 2007. Stem cells in veterinary medicine - attempts at regenerating equine tendon after injury. Trends in Biotechnology vol. 25, nr. 9, s. 409-416.

Taylor, S.E., Smith, R.K.W. & Clegg, P.D. 2007. Mesenchymal stem cell therapy in equine musculoskeletal disease: scientific fact or clinical fiction? Equine Veterinary Journal (2007) 39, s. 172-180.

Watts, A.E:, Yeager, A.E., Kopyov, O.V. & Nixon, A.J. 2011. Fetal derived embryonic-like stem cells improve healing in a large animal flexor tendonitis model. Stem Cell Research & Therapy 2011, 2:4.

Tidigare inlägg om senskador.

  • Comments(0)//forskning.equinfo.se/#post169