Forskning & Fakta

Forskning & Fakta

om hästar och hästsport.

Titta gärna in på hemsidan www.equinfo.se för mer information och en förteckning över alla inlägg.Trevlig läsning, hälsningar Sara Slottner.

Förlänga ättiden för kraftfoder

Utfodring & fodermedelPosted by Sara Mon, September 17, 2012 07:59:29

Eftersom hästen i det vilda betar större delen av dygnet så är dess fodersmältningskanal och beteende anpassat efter det. Många av dagens hästar har alltför kort ättid vilket riskerar att försämra deras mentala och fysiska hälsa. En studie har visat att i takt med att ättiden minskar så ökar tiden hästen ägnar sig åt att utföra andra saker med munnen, och i förlängningen kan det leda till stereotypier som exempelvis krubbitning.

Det säkraste och mest logiska sättet att minska riskerna och öka hästens välfärd är självklart att ge så mycket grovfoder så att hästen får en tillräckligt lång ättid men många hästar får fortfarande kraftfodergivor som gör att de sedan måste stå utan foder i perioder för att inte gå upp i vikt.

Det finns flera metoder för att förlänga tiden det tar för hästen att äta upp sitt kraftfoder på marknaden, en av dem testades i en studie nyligen. Det är foderkrubban Pre-Vent som har åtta små fack i botten där tanken är att det ska ta längre tid för hästen att äta och det ska också minska foderspillet. En fördel med att hästen äter kraftfodret långsammare förutom att det ökar ättiden är att det minskar risken för foderstrupsförstoppning.

I en liten studie där Pre-Vent jämfördes med en hink och en vid flatbottnad gummikrubba såg man att den faktiskt fungerade. Hästarna åt längre tid från den, runt 30 min jämfört med knappt 20 min i de andra, och spillde mindre. En nackdel var att det fanns foderrester kvar i Pre-Vent vilket tyder på att hästarna hade svårt att komma åt och det riskerar att leda till dålig foderhygien och/eller mycket rengöringsarbete.

En annan metod för att öka ättiden är att erbjuda kraftfodret i en aktivitetsboll, exempelvis Equiball™ eller Snak-a-Ball. I vissa studier har man till exempel sett att krubbitare har minskat tiden de utför sin stereotypi när de fick kraftfodret i en sådan boll. En student på SLU i Skara tittade på samma sak men fick då ingen minskning av krubbitandet. Hästarna i studien fick 1 kg morotsbitar i sin boll och en av kontrollgrupperna fick lika mycket morötter fast i en krubba. De hästar som fick morötter i krubba krubbet mer vilket gör att det är omöjligt att säga om effekten av bollen och effekten av morötterna i själva verket tog ut varandra. I äldre studier har man konstaterat att hästar som fått stora kraftfodergivor i liknande behållare fått en tidsbudget som mer liknar den hos frilevande hästar.

Djupare läsning:

Carter, M.J., Friend, T.H., Coverdale, J., Garey, S.M., Adams, A.L. & Terrill, C.L. 2012. A comparison of three conventional horse feeders with the Pre-Vent feeder. Journal of Equine Veterinary Science, vol. 32, nr. 4, s. 252-255.

Asteborg, S. 2006. Effekten av en aktivitetsboll på krubbitning hos häst. Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa. Studentarbete 91.

Henderson, J.V., Waran, N.K., 2001. Reducing equine stereotypies using the Equiball™. Animal Welfare, vol. 10, s. 73-80.

Winskill, L.C., Young, R.J., Channing, C.E., Hurley, J., Waran, N.K., 1996. The effect of a foraging device (a modified Edinburgh foodball) on the behaviour of the stabled horse. Applied Animal Behaviour Science, 48: 25-35.

Tidigare inlägg om utfodring och välbefinnande.

  • Comments(0)//forskning.equinfo.se/#post168