Forskning & Fakta

Forskning & Fakta

om hästar och hästsport.

Titta gärna in på hemsidan www.equinfo.se för mer information och en förteckning över alla inlägg.Trevlig läsning, hälsningar Sara Slottner.

Glutenintolerans

SjukdomarPosted by Sara Mon, August 13, 2012 07:57:35

Celiaki är en autoimmun sjukdom där gluten triggar igång en reaktion i tunntarmen hos den som är drabbad. På senare år har man även upptäckt att personer som inte har regelrätt celiaki kan vara känsliga för gluten. Ett forskarlag i Nederländerna har börjat undersöka om även hästar kan reagera på gluten.

De spekulerar i om hästar med inflammatorisk tarmsjukdom skulle kunna vara glutenintoleranta då symtomen (viktminskning, återkommande kolik, lös avföring, nedstämdhet, ödem och glanslös hårrem) liknar de hos människor med celiaki. Under senare år har veterinärerna på hästkliniken på Utrechts universitet sett en ökning av inflammation i tarmen hos elithästar och då framför allt dressyrhästar (70 procent av fallen).

Tolv hästar som sökt hjälp på kliniken för symtom som tydde på inflammatorisk tarmsjukdom undersöktes i en nyligen genomförd studie. Det var elva varmblod och en Frieserhäst och alla tävlade på hög nivå i dressyr. Alla hästarna hade kroniskt förtjockad tunntarmsvägg och man hade redan uteslutit hästar med nyuppkomna symtom, diarré eller som hade blodmask över 200 epg.

Forskarna hade även två kontrollgrupper med hästar som inte hade några symtom från digetionskanalen. Den ena kontrollgruppen bestod av 22 hästar från universitetets besättning och de utfodrades med relativt höga kraftfodergivor rika på gluten. Den andra var en flock med 25 Shetlandsponnyer som lever i ett naturreservat och livnär sig på de växter som finns där - alltså mycket låga eller obefintliga mängder gluten.

Blodproverna som togs visade på stora variationer i de antikroppar som mättes. I flera av testerna hade den "glutenfria" ponnygruppen betydligt lägre nivåer jämfört med de två andra grupperna. Däremot fanns det inga jättetydliga skillnader mellan gruppen med symtom på inflammatorisk tarmsjukdom och de friska som fick höga nivåer av gluten i foderstaten.

Intressant var att enstaka individer hade skyhöga nivåer av antikroppar som tydde på glutenkänslighet. En av dem, en hingst, ordinerades glutenfri diet efter undersökningen och följdes sedan upp för att se hur hans allmäntillstånd och antikroppsnivåer förändrades. Foderstaten bestod i huvudsak av hösilage, lusern och havre. Hingsten kunde då prestera som förväntat och de aktuella antikropparna minskade men hade fortfarande inte normaliserats helt efter sex månader. Tarmbiopsier visade även att längden på tarmluddet ökade.

Hos människor med celiaki tar det åratal för tarmen att återställa sig efter att gluten tagits bort ur dieten - det är inte säkert att den någonsin blir helt återställd. Preliminära resultat på hästar pekar på att det kan vara frågan om år av återhämtning även här.

Andra problem som kan uppstå på grund av gluten är fotosensibilitet (ljuskänslighete) med skador i huden som följd. Det är mycket ovanligt med det finns en vetenskaplig rapport om ett fall där tre appalosaston fick skador på huden som kunde härledas till fotosensibilitet på grund av gluten.

Forskningen om glutenintolerans hos hästar är i sin linda och förhoppningsvis kommer det snart fler intressanta resultat som kan räta ut några av frågetecknen.

Djupare läsning:

van der Kolka, J.H., van Puttena, L.A., Mulderb, C.J., Grinwisc, G.C.M., Reijmd,M., Butlere, C.M. & von Blomberg, B.M.E. 2012. Gluten-dependent antibodies in horses with inflammatory small bowel disease (ISBD). Veterinary Quarterly, vol. 32, nr. 1, s. 3-11.

Mer om gluten från Livsmedelsverket.

  • Comments(0)//forskning.equinfo.se/#post163