Forskning & Fakta

Forskning & Fakta

om hästar och hästsport.

Titta gärna in på hemsidan www.equinfo.se för mer information och en förteckning över alla inlägg.Trevlig läsning, hälsningar Sara Slottner.

Återhämtning under träningsperioder

Träning & tävlingPosted by Sara Mon, August 06, 2012 10:54:58

Inom elitidrotten är det vanligt att minska ner på träningen innan en viktig tävling för att därigenom toppa formen. Tanken är att de positiva effekterna av återhämtningen visar sig innan man börjar tappa kondition och/eller styrka.

Fenomenet är inte så väl studerat på hästar i hård träning, det är vanligare att titta på träning än på återhämtning, men det finns ett par studier och det verkar som om den positiva effekten finns även hos hästar.

I en studie från 2011 tittade forskare från Argentina och Tyskland på hur en veckas återhämtning påverkade mjölksyranivåerna hos hästar som tränades upp. I studien genomfördes två veckors träning på rullmatta i speciella cykler och de mätte hur exempelvis mjölksyranivåerna påverkades beroende på om en tvåveckors träningsperiod följdes av en veckas återhämtning eller inte.

Det visade sig att under återhämtningen fortsatte den positiva effekten från konditionsträningen. Det var inte bara det att hästarna inte tappade - vissa av de mätta parametrarna fortsatte faktiskt förbättras trots utebliven träning. I en äldre studie såg man högre max- och medelhastighet hos travhästar som fick perioder av återhämtning jämfört med de som inte fick det.

En av fördelarna med att lägga in perioder av återhämtning på det här viset kan vara att minska risken för överträning och förhoppningen är även att minska risken för skador. Exakt vilka effekter återhämtningen har och hur den ska se ut måste studeras vidare.

Djupare läsning:

Boffi, F.M., Lindner, A., Lopez, R.A., Botta, V., Sadaba, S. & Muriel, M. 2011. Effect of recovery periods during conditioning of horses on fitness parameters. Journal of Equine Veterinary Science, vol. 31, s. 661-666.

Shearman, J.P., Hamlin, M.J. & Hopkins, W.G. 2002. Effect of tapered normal and interval training on performance of Standardbred pacers. Equine Veterinary Journal, vol. 34, s. 395-399.

  • Comments(0)//forskning.equinfo.se/#post162