Forskning & Fakta

Forskning & Fakta

om hästar och hästsport.

Titta gärna in på hemsidan www.equinfo.se för mer information och en förteckning över alla inlägg.Trevlig läsning, hälsningar Sara Slottner.

Hur påverkar ryttaren språngkurvan?

Träning & tävlingPosted by Sara Tue, July 31, 2012 19:17:50

Ett forskarlag i Storbritannien har undersökt hur hästens språngkurva över hinder påverkas beroende på om den har ryttare på ryggen eller inte. Resultaten presenterades på ISES-konferensen i Edinburgh i juli.

Forskarna ville undersöka hur viktigt det är att ryttaren hittar rätt avsprångspunkt och för det använde de sig av tio hästar och ett hinder på 90 cm. Hästarna filmades när de hoppade - både under ryttare och i löshoppning. Man använde samma ryttare till alla hästarna och växlade i vilken ordning de fick hoppa. Totalt analyserades fyra felfria språng för varje häst - både med och utan ryttare på ryggen.

De beräknade avsprångspunkt, hur långt språnget var och hur högt över hindret hästen hoppade. Forskarna hittade inga signifikanta skillnader men det fanns en tendens till att hästarna hoppade av närmare hindret med ryttare på ryggen (i medeltal 91 cm) än vid löshoppning (i medeltal 103 cm), men det behövs ett datamaterial för att kunna säga säkert. Höjden eller längden på språnget påverkades inte av ryttaren.

En Irländsk studie publicerad 2005 visade liknande resultat. Där jämfördes språngkurvan hos hästar som reds av två olika ryttare, en oerfaren och en erfaren. Det visade sig där att hästarnas språngkurva och beteende innan hindret var förvånansvärt opåverkat av hur erfaren ryttaren var.

Nästa steg är självklart att titta på högre hinderhöjder och kombinationer av hinder, men det är ändå intressant att ryttarens inverkan på språngkurvan vid 90 cm inte verkar vara särskilt stor.

Djupare läsning:

Sammanfattningar av presentationerna på ISES-konferensen i Edinburgh 18-20 juli 2012. Den aktuella studien finns på s. 94.

Powers, P.N.R. & Kavanagh, A.M. 2005. Effect of rider experience on the jumping kinematics of riding horses. Equine and Comparative Exercise Physiology, 2 , s 263-267 doi:10.1079/ECP200568

  • Comments(0)//forskning.equinfo.se/#post161